2017-05-05Valstyckargänget från Stralsund. Michael Dähne längst till vänster.                                                                       Foto: Svante Lysén

Grindvalen från Kyrkesund har idag omhändertagits av en grupp på sju tyskar under ledning av Dr. Michael Dähne från Deutches Meeresmuseum i Stralsund. Valen, som var en hanne på 5,28 meter, bogserades till Vallhamn för styckning och obduktion. Skelettet frilades och prover togs både för svenska och tyska forskare.
Kroppen såg lite mager ut på utsidan, men späcktjockleken var rätt normal och magen tycktes halvfull med fiskben. Magsäcken desikerades inte noggrannt på plats, utan kommer att öppnas i Stralsund där även en veterinär kommer att analysera de olika kroppsdelarna noggrannare.

Läs mera:
http://lokaltidningensto.se/nyheter/tjornval-tar-plats-pa-tyskt-museum/

Se video:
https://www.dropbox.com/sh/zhj58ze8sof9vwg/AABBww4nktEhhA5vM3qs-J7ga?dl=0