2017-05-01Foto: Hans-Erik Hermansson

Den strandade grindvalen som drogs loss från Sunna Strand söder om Kyrkesund i torsdags hittades död under måndag eftermiddag den första maj av öringfiskaren Hans-Erik Hermansson. Den hade åter strandat, denna gång på Sunna Holme en knapp kilometer från Sunna strand. Förmodligen var den sjuk eller åldrig och valt att invänta döden genom strandning istället för att drunkna.

Läs mera:
http://lokaltidningensto.se/nyheter/grindvalen-har-hittats-dod/
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/d%C3%B6d-val-hittad-vid-tj%C3%B6rn-1.4259052