2017-03-29


Anders Hansson meddelar att tumlaren finns kvar på samma ställe ca en mil uppströms Nordre älv.