2017-03-26


Anders Hansson meddelar att en tumlare synts simma under lördagsmorgonen i höjd med järnvägsbron utanför Ytterby, ca en mil uppströms mynningen i havet. Ungefär samma tid dagen därpå, söndagen den 26 mars, observerades den åter i samma område i sötvatten.