2017-01-07


Under en stor del av lördagen observerades en delfin i Göta älv mitt i Göteborgs hamn i höjd med Järntorget. Eventuellt kan det röra sig om samma sadeldelfin som under flera månader observerats på olika platser mellan Öresund och Käringön (se tidigare inägg i Valar.se).

Läs mera:
http://www.gp.se/nyheter/sensationen-sanningen-om-delfinen-mitt-i-g%C3%B6teborg-1.4103858