2016-12-28


I högvatten och tilltagande vind (stormen Urd) spolades på annandag jul en död vitnosdelfin upp på klipporna vid Mollösund.

 Foto: Erika Olofsson