2016-10-20


Andreas Emanuelsson, som arbetar som marinbiolog, rapporterar om 6-8 späckhuggare som siktades under en bottenundersökning med fartyget Robusta vid Fladen utanför Varberg.