2016-10-16


Joakim Brinkenberg rapporterar en 7-8 meter lång vikval 700-800 meter söder om fyren Hättan utanför Hermanö. Den observerades på ca 100 meters avstånd och bröt ytan tre gånger.