2016-06-30


Vid middagstid torsdag 30/6 observerade Ann och Niklas Rosman  ett flertal  ca. 2-3 meter höga, sneda blås från sin båt på ett avstånd av ca 200 meter utanför skären Skäddorna mellan Klåveröns ostsida och Långö. Den stora valen hade kurs åt sydväst, eventuellt ut mot öppna havet. Troligtvis kan det röra sig om den kaskelot som senast syntes i Askimsfjorden 13 juni (se nedan). Kaskelot är enda stora val som inte blåser rakt upp utan snett framåt.