2016-06-16


Kristina och Bengt Karlsson observerade en trolig späckhuggarhona 5 sjömil söder om Måseskär.