2016-05-19


Klas Karlsson, överstyrman på ett mindre tankfartyg, meddelar att han idag observerade en knölval vid Röde banke mellan Anholt och Halmstad.