2016-05-12


Öresvinen Selfie och Delfie, som förra sommaren vistades längs svenska ostkusten och i vinter längs nordtyska kusten runt Puttgarten och Flensburg, har sedan några veckor så smått börjat röra sig norrut längs Danmark. Igår siktades de i Nyborgsfjorden strax söder om östra fästet av Stora Bältsbron.