2016-04-12


De båda strimmiga delfinerna av hankön, som i februari flöt i land söder om Göteborg, har nu undersökts färdigt. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) konstaterar att den akuta dödsorsaken har varit cirkulationskollaps. Inga virus, bakterier eller sjukdomar av betydelse har hittats.

Läs mera:
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/delfinerna-undersokta
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/strandade-delfiner-dog-av-stress-och-chock