2016-04-06


Vitvalen som observerades kl. 14.45 utanför Grötviks hamn, Halmstad igår, passerade idag  norrut i sundet mellan Hisingen och Björkö i Göteborgs norra skärgård kl. 18.30. Valen observerades av färjekapten Jörgen Hansson som kör Vägverkets färja mellan Hjuvik och Björkö på ungefär 70 meters avstånd. Han uppskattade farten till mellan 3 -4 knop.

Läs mer:
http://m.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4861445-vitvalen-ar-kvar-pa-vastkusten