2015-06-21


SAM_3065-2

206

Foto: Anita Amandusson

 

grindval150622

Foto: Ingemar Pettersson/www.ipnaturfoto.se

 

En ca 4 meter lång grindval observerades i flera timmar under söndagen av Anita Amandusson och ett flertal andra personer på klipporna vid Valberget utanför Fiskhamnen i Kungshamn, Bohuslän. Valen syntes fortfarande under kvällen. Under måndagskvällen 22/6 observerades den i samma område av Ingemar Pettersson.
Bilderna visar en oregelbunden, insjunken rygg bakom huvudet som eventuellt tyder på att grindvalen kan vara mager och undernärd.