2015-05-28


Carl Kinze i Danmark som arbetar både för Valar.se och danska motsvarigheten Hvaler.dk meddelar att man mellan 21 och 24 maj observerat ett öresvin (flasknosdelfin) utanför Köpenhamn och Tysklands östersjökust.

Tyskspråkiga kan läsa mera:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Weitere-Delfin-Videos-aufgetaucht-,tuemmler114.html
http://www.shz.de/lokales/eckernfoerder-zeitung/tuemmler-in-der-ostsee-video-zeigt-seltene-tiere-id9809976.html

Dessutom har en sadeldelfin (vanlig delfin, springare) de senaste dagarna observerats i Öresund. Se bilden här nedanför.

Deldel 2015 Øresund