SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise

SAMBAH är ett internationellt projekt som involverar alla EU-länder runt Östersjön. Projektets mål är att bevara Östersjöns tumlarpopulation. Det startades i januari 2010 och kommer att pågå t.o.m. december 2014. Projektområdet sträcker sig från undervattensryggarna vid Darss och Limhamn i sydväst t.o.m. Ålands Hav i norr.

I detta område kommer ca 300 tumlarklickdetektorer att ankras vid botten i två år, fr.o.m. April 2011 t.o.m. Maj 2013. Den insamlade datan kommer sedan analyseras och presenteras under 2013 och 2014.

För att uppnå sitt mål vill SAMBAH öka kunskapen om tumlaren samt beräkna tumlartäthet och antal i Östersjön. De kommer även att ta fram kartor över utberdningsområde, ”hotspots”, de kommer försöka bestämma viktiga omvärldsfaktorer och försöka lokalisera de områden där det finns en förhöjd risk för konflikter med mänskliga aktiviteter.

All den kunskap som de får fram kommer de sedan föra vidare till politiker, förvaltare, intressenter och allmänheten för att på lång sikt möjliggöra en hållbar förvaltning av östersjötumlaren.

Läs mer på projektets hemsida.

Druck