Delfiner, igen!

2021-09-20

I går, söndag 19 september, observerade Carl-Johan Rippe och Susanna Lindberg två delfiner utanför Hållö. Delfinerna gjorde ett par stiliga hopp och försvann därefter. Några dagar tidigare, onsdag 15 september, observerade ornitologer fyra flasknosdelfiner (öresvin) som födosökte 15-20 minuter utanför Nidingen fyr (källa: artportalen).


Delfiner vid Vinga

2021-09-14

Minst två (kanske fler) hoppande delfiner observerades av Richard Seger, straxt utanför Vinga den 14:e september, och det ser ut som att det skulle kunnat vara sadeldelfiner som var på besök.

Tidningen GP berättar om mötet och lägger även med länkar till fler filmade möten med delfiner på svenska västkusten.

Foto: Richard Seger


Flera flockar med tumlare

2021-09-03

Det är fina sensommardagar, och möjligheter finns att få syn på små och stora flockar med tumlare. Artportalen har registrerat ett antal observationer de senaste dagarna, bland annat från Nidingens fyr i Halland och väster om Öckerö utanför Göteborg. Vid ett tillfälle observerades ett 30-tal tumlare, varav några var små ungar.

Tumlare (Phocoena phocoena).

Sista veckan i augusti rapporterades även en nydöd, vuxen tumlare utanför Båstad. Den finns nu på Naturhistoriska Riksmuseet för undersökning och provtagning.

Foto: Susanne Viker


Hoppande späckhuggare sydväst Hållö 24 aug

2021-08-26

En vuxen späckhuggarhanne hoppade nära Fleming Carlsson när han trålade kräftor vid Sörgrundet, sydväst om Hållö. Inga andra artfränder syntes till. Varför hoppar den? Finns olika möjliga förklaringar; visuell överblick, akustisk signal, göra sig av med parasiter, imponera på artfränder … roligt? Stilig naturupplevelse är det i vart fall.

Foto: Fleming Carlsson, via Mats Höggren och Artportalen


Hoppande tonfisk väst Måseskär

2021-08-23

Inte en val, men väl en annan vacker varelse observerades av Patrik Eld i dag, långt ut till havs, väster om Måseskär. Blåfenad tonfisk som hoppade ett 50-tal gånger.

Foto: Patrik Eld


Vikval väster om Sotenäs, torsdag 5 aug

2021-08-07

En trolig vikval observerades den 5:e augusti, en bra bit ute i havet väster om Sotenäs. Den uppskattades vara ca 8 meter lång. Den lilla fenan på en relativt lång rygg tyder på bardval, och sannolikt vikval – en art som inte är helt okänd i våra farvatten. Alternativen skulle vara ung sejval eller sillval, vilket skulle vara mer ovanligt.

Foto: Peter Grahn


Späckhuggare utanför Hållö

2021-07-24

Under förmiddagen (klockan 10.40) observerade Anton Lysell späckhuggare utanför Hållö (utanför Smögen). Källa: FB-sidan Sveriges Späckhuggare.


Späckhuggare utanför Öckerö

2021-07-03

Tre glada personer på fisketur berättar för GP hur en flock späckhuggare dök upp utanför Öckerö under lördag förmiddag (3:e juli), och även tog sig en liten sväng under båten.

Senare samma dag, när solen började gå ned, observerade Peter Grahn fem späckhuggare utanför Vallerö-Hermanö. Späckhuggarna hade då varit i kontakt med en mindre båt under bortemot en timme.

Foto: Peter Grahn


Späckhuggare (ny grupp?), Väderöarna 30 juni

2021-07-01

I går kväll (den 30:e juni) observerades (minst) sex späckhuggare utanför Väderöarna. Det verkar vara ett annat gäng än de tidigare välkända.

Foto: Peter Grahn


Delfiner vid Tistlarna, Göteborgs södra skärgård

2021-06-30

Klockan 13.15 dök det upp (minst) fyra delfiner straxt öster om Tistlarna. De slog följe med Mats och Gisela Lindh:s segelbåt i någon minut. En timme senare passerade även ett par tumlare, en bit söderut, väster om Lerkil.

NB: Det är inte helt lätt att artbestämma valar. Om man enbart utgår från fotot liknar det en tumlare.

Foto: Mats Lindh


Späckhuggare utanför Bonden, Lysekil

2021-06-29

På morgonen (07.50) den 29:e juni observerades minst fem späckhuggare vid ön Bonden utanför Lysekil. Besättningen på LL14 Molly rapporterade till nätverket Svenska späckhuggare, och BirdLife har observationen. Det verkar bli en fin dag på sjön, så vi hoppas att många hinner se dem.

Under eftermiddagen observerades återigen en grupp späckhuggare, då utanför Väderöarna.


Vitnosdelfiner i Skagerack i början av juni

2021-06-22

Den 1 juni var Peter Grahn på väg från Måseskär till Skagen, när han nära territorialgränsen träffade på en grupp vitnosdelfiner följda av måsar/trutar. De verkade jaga nära ytan, och några av dem tog en ett par nyfikna turer nära båten.

Foto: Peter Grahn.


Död näbbval i Skärhamn

2021-06-12

En död näbbval (troligtvis en nordlig näbbval/dögling) hittades i går vid en brygga i Skärhamn. Den har nu transporterats till SVA i Uppsala, eftersom man både vill ta prover och behålla skelettet av valen.

Foton: Henrik Möller


Späckhuggare utanför Väderöarna

2021-06-08

Späckhuggare är fortsatt kvar i våra farvatten. I dag, måndag 8:e juni, siktades en flock cirka sex sjömil utanför Väderöarna, och i lördags (5:e juni) fick Peter Grahn ännu ett fint möte med de välkända späckhuggarna – som han även fotograferade på nära håll. Då befann de sig ganska långt ut till havs, väster om Måseskär.


Späckhuggare utanför Lysekil

2021-06-03


Foto: Patrik Eld


Foto: Peter Grahn

Patrik Eld och Peter Grahn följde i var sin båt en flock med jagande späckhuggare väster om ön Bonden söder om Lysekil. De följde flocken under flera timmar och kunde konstatera att åtminstone tre av dem var samma individer som besökt västkusten under flera år. Flocken som har observerats med som mest tolv individer rör sig i ett revir som sträcker sig från svenska västkusten ut i Skagerak och vidare ut i Nordsjön väster om Danmark.


Knölvalen dras upp på land

2021-05-04

Foto: SVA

Den döda knölvalen har nu dragits upp på land i väntan på transport.

Läs, lyssna och se mera:
https://www.svtplay.se/video/31093346/nyheter-direkt/valen-pa-oland-lyfts-upp-pa-land?position=3194&id=K1nJYV1
https://sverigesradio.se/artikel/extra-har-lyfts-knolvalen-pa-lastbilen

Död val tas om hand med jägarpengar


SVA gör provtagning för analys av den strandade knölvalen

2021-04-23


Foto: Charlotte Oskarsson

Under fredagen var personal från Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt SVA på Öland för att ta fältprover från den ilandflutna knölvalen.

Lyssna och läs mera:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/har-undersoker-sva-den-strandade-valen-pa-oland
https://sverigesradio.se/artikel/biologer-vill-samla-in-prover-fran-doda-knolvalen-utanfor-hoburgen
https://sverigesradio.se/artikel/knolvalen-pa-oland-var-nastan-nio-meter-lang-och-nagra-ar-gammal


Knölval strandad på sydöstra Öland

2021-04-19


Foto: Anders Johansson

När Anders Johansson var ute för att skåda fågel vid Mellbyör ca 3 km norr om Segerstads kyrka på sydöstra Öland upptäckte han en stor val som strandat ca 30 meter ut i det grunda vattnet. Med all sannolikhet rör det sig om samma knölval som torsdagen den 15 april drev ca 1 km söder om Hoburgen på södra Gotland med ca 500 meter per timme åt sydväst i den friska vinden. Det är ungefär ungefär 6 mil mellan Hoburgen och Mellbyör vilket under fyra dagar gör medelhastighet för driften till ungefär 5-600 meter per timme. Enligt upphittaren syns ca 5-6 meter av valen över ytan, men förmodligen växer den ytterligare några meter under vattnet. SVA i Uppsala planerar att obducera och ta prover för att försöka fastställa dödsorsak.


Stor val på drift utanför Hoburgen

2021-04-15


Foto: Bengt-Åke Larsson

En stor val, förmodligen en knölval, drev under eftermiddagen förbi Hoburgen på södra Gotland åt sydväst i en hastighet av ungefär 500 meter per timme. Bengt-Åke Larsson som rapporterar och några andra observerade valen från land ungefär en kilometer ut till havs. Med lite tur kanske den kan driva iland på södra Öland.

Läs mera:
https://sverigesradio.se/artikel/dod-val-siktad-i-vattnet-utanfor-hoburgen
https://sverigesradio.se/artikel/nu-ska-valen-utanfor-hoburgen-undersokas
https://www.tv4.se/artikel/01Ekslus6qWK6WNn6jsSBY/fagelskadaren-lars-ovaentade-syn-vid-gotlands-kust-lag-och-floet


Knölvalarna kvar i Älgöfjorden

2021-04-02


Foto: Martin Swala

Gårdagens knölvalar i Älgöfjorden är kvar även idag. Martin Swala och dottern Madelene observerade två eller flera individer vid 16-tiden på 100 meters avstånd i ca 20 minuter norr om Älgön, alltmedan valarna sam i riktning mot Älgö gavel.

Se film av Richard Johansson:
https://youtu.be/BfFHc9q9IdM


Knölvalar i Hakefjorden

2021-04-01

Henrik Gesang meddelar att han och hans fru under en båttur vid 15-tiden observerade 2-3 troliga knölvalar norr om Porsholmen i Älgöfjorden vid inloppet av Hakefjorden öster om Marstrand. Valarna syntes under någon minut och höll kurs mot Stora Dyrön.


Knölvalar söder om Torekov 2021-04-01


Foto Per Brantmark

Per Brantmark meddelar att han och några andra under dagen observerade en grupp knölvalar strax söder om Torekov längst ut på Bjärehalvön i en halvtimmes tid. 3-5 individer skapade stora svallvågor bara ca 150 meter från stranden. De rörde sig sakta söderut.


Knölval utanför Hönö

2021-03-16

Jonathan Gerstel fick en härlig start på dagen när han i det lugna morgonvattnet fick se vad ser ut som en knölval simma förbi på avstånd några sjömil väst om Hönö. Knölvalar är stora bardvalar som ofta förknippas med sin akrobatik och sång, men som med alla valar är detta inte deras vanligaste beteenden. Oftast rör de sig bara graciöst i vattnet och bryter försiktigt vattenytan för att andas.

Detta är en perfekt påminnelse om att vi inte vet vad vi kan vänta oss eller när! Håll ögonen öppna när ni är vid havet, ni vet aldrig vad ni kan se!

Se film:
https://www.youtube.com/watch?v=nVLUOU255dM
(Stjärtfenan syns bäst efter 7 sekunder)


Brugd funnen död på Vrångö

2020-10-21


Foto: Svante Lysén

Brugden som hjälptes från grunt vatten på Styrsö 2020-09-26 (se nedan) blev under söndagen funnen död på västsidan av Vrångö en halvmil söderut. Museipersonal och forskare gav sig till platsen för att ta valda prover, ex. muskel och lever, för att kunna göra olika analyser och utröna vad som orsakade den 7,9 meter långa hajens död. Det fanns ingen plast i magsäcken eller några andra synbara skador.

Läs mera:
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/brugden-fr%C3%A5n-styrs%C3%B6-hittad-d%C3%B6d-1.35841444


Trolig knölval söder om Bohus-Malmön

2020-10-19

Rolf Asphäll observerade tillsammans med en hummerfiskekamrat en trolig knölval en kilometer söder om Bohus-Malmön.


3 – 5 stora valar i Skälderviken

2020-10-18

Hej,
Greger Bech-Larsen rapporterar om en grupp på 3-4 stora valar som under morgonen dök och omväxlande kom upp till ytan på ca 2 kilometers avstånd mellan Segelstorpsstrand och Arild i Skälderviken. Några av dom gav intryck av att vara mkt stora, 8-15 m, men det var svårt att uppskatta från land trots kikare. Havet rördes upp rejält med skum o vågor över stora ytor. Ytterligare 1-2 valar syntes lite längre in i viken i höjd med eller något söder om Grytskär. Valarna observerades under en dryg halvtimme varefter den stora gruppen tycktes ta sig norrut och bort mot Kullaberg. Ingen tydlig ryggfena syntes, däremot var ryggen något ojämn. Ev. kan de har rört sig om en grupp knölvalar.


Valtragedin i Tasmanien

2020-09-27


Foto: AFP

Svante Lysén på Valar.se intervjuas i P4 Världen om de strandade grindvalarna i Tasmanien. Inslaget börjar 42:08 in i programmet:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1571441

Se även:
https://www.dn.se/varlden/nya-oron-strandade-valar-kan-locka-hajar/


Brugd på grunt vatten vid Styrsö

2020-09-26


Foto : Björn Källström

Under lördagsförmiddagen kom det in en sex meter lång brugd på grunt vatten i Halsvik på västra Styrsö, Göteborgs södra skärgård. Så småningom fastnade den på det grunda vattnet, varpå Kustbevakning och marinbiologer vid 18-tiden assisterade och räddade brugden på djupt vatten där den piggnade på sig och försvann.

En brugd är ingen val utan världens näst största haj som kan bli över tio meter, men får vara med här ändå. Den är planktonätare och har tidigare varit regelbunden i Västerhavet. De senaste decennierna har beståndet minskat, men finns fortfarande framförallt runt Scotland. Senaste rapporten från västkusten är från 2016-06-12 i Askimsviken då även en kaskelot befann sig i området. Se Aktuella observtioner detta datum.

Läs och se mera:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-dyker-ovanlig-hajen-upp-vid-styrso
https://sverigesradio.se/artikel/7562420
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/brugd-skapade-uppst%C3%A5ndelse-vid-styrs%C3%B6-1.34645130?fbclid=IwAR1FPlaBUT07pp99r4Xb2RyYHXHWLK9LMkcCXG0I5uDQ8e_RD6-H2jMcOKI


Flasknosdelfin i Gävlebukten

2020-09-19

När Jonas Domeij var ute och fiskade vid sjutiden under lördagskvällen utanför Utvalsnäs ca en mil nordväst om Gävle dök plötsligt en flasknosdelfin (öresvin) upp en bit från båten. De följdes åt under ca 5 min innan valen försvann. Förmodligen är det en annan individ än den som syns på filmen utanför Hudiksvall 20-07-01.

Se filmen på gävledelfinen:
https://mittmedia.solidtango.com/watch/tlex6j97
filmad av Jonas Domeij


Sadeldelfiner utanför Marstrand

2020-09-18

När Johan och Ingrid Åkerblom i måttlig vind seglade från Åstol till Hätteberget utanför Marstrand fick de sällskap av tre sadeldelfiner som lekte och följde båten i ungefär 20 minuter. Dagen efter gick de för motor i lugnt väder över till Skagen. På vägen såg de sammanlagt ca 50 tumlare på olika platser.


Sadeldelfiner mellan Lerkil och Tistlarna

Under en seglats mellan Lerkil och Tistlarna fick Anders Dahlsjö sällskap av 4-5 sadeldelfiner som följde båten någon minut.

Se video:
https://www.facebook.com/watch/?v=3128761913917832


Strimmig delfin utanför Bua

2020-09-16


Foto: Staffan Persson

När Staffan Persson var på väg hem från en provtagning i havet utanför Bua, Halland, fick han sällskap av en strimmig delfin som följde båten på nära håll i ungefär i en kvart.


Vikval 1,5 mil nordväst om Måseskär

2020-08-27

Foto: Patrik Eld

Då Patrik Eld, som även fotograferat tumlarna i inlägget nedanför, var ute med sin båt under den stilla och vackra kvällen ca 10 distansminuter nordväst om Måseskär upptäckte han både fåglar och en nästan tio meter lång vikval. Här berättar han:

”Då en flock havsfågel började skria och flyga omkring blir jag nyfiken. Söker mig mot området och stänger av båten. Hör först ett rejält frustande ljud utan att se något. Kort därefter dyker den upp en bit från båten. Samma ljud, magisk känsla.”


Allt fler tumlare i Västerhavet

2020-08-20


Bilder: Patrik Eld

Vid sidan av diverse delfin och andra valrapporter som blir alltfler ökar observationerna till Valar.se av tumlare i Västerhavet. Dessa sätts vanligtvis inte in i rapportflödet för att observationerna av andra valar inte skall drunkna i flödet. Ökningen är glädjande. Det rör sig om fler observationer och allt större flockar.

Patrik Eld som tagit bilderna och ofta är ute i sin båt ser också en tydlig ökning de senaste åren.


Död vikval på Vinga

2020-08-18

Anders  Abrahamsson, reporter på Göteborgs-Posten, rapporterar om ett valkadaver 3-5 meter långt utan huvud på Vinga. Bilderna tyder på vikval.

 

Efter publicering i GP meddelar Björn Danielsson om ett valkadaver han såg 17 juli på Hålskär ca 2 kilometer nordost om Vinga. Med all sannorlikhet rör det sig om samma kadaver. Lägg märke till nedbrytningen under en månad.


Foto: Björn Danielsson


Trolig sadeldelfin i mynningen av Hakefjorden

2020-08-17

Cecilia Glittsjö Kellström observerade en delfin, troligen en sadeldelfin, från sin segelbåt vid mynningen av Hakefjorden innanför Marstrand.


Sadeldelfin bland tumlare vid Kullaberg

2020-08-14

Stefan Lithner rapporterar om en sadeldelfin som visade sig bland tumlarna idag på förmiddagen strax norr om Kullens spets.


Tumlare och delfiner tillsammans utanför Glommen

2020-08-08

Lördag förmiddag den 8 Augusti gav Magnus Runesson med familj ut för att fiska makrill ca 1 sjömil utanför Glommen. Det var väldigt lite vind utan vågor och med bara krusningar på vattenytan. Efter ca 1 timmes fiskande så upptäcker de en större flock med tumlare ca: 6-8 individer i spridda grupper med ca 20-50 meters avstånd mellan dem.
Plötsligt så dyker det även upp ca: 3-4 st delfiner strax jämte båten på ett avstånd om ca 10-15 meter. Skillnaden mellan tumlare och delfin syntes tydligt på fenorna samt hur delfinerna rörde sig jämfört med tumlarna. Delfinerna gjorde horisontella hopp om en höjd av ca 0,7-1 meter samt även högre lodräta hopp upp luften. De följde dem med båt med långsam fart i ca 5 minuter innan de tillsammans med tumlarna plötsligt var spårlöst borta.


Tre troliga sadeldelfiner utanför Stora Kornö 2020-08-08

Jonas Dahlstrand rapporterar om tre delfiner under båtfärd mellan Kornöarna och Hållö vid 17-tiden. Av beskrivningen verkar det röra sig om sadeldelfiner.


Späckhuggare utanför Vinga

2020-08-06

Thord Nilsson rapporterar om en eller möjligen två späckhuggare ca 7 sjömil väst om Vinga kl 14:50.


Ytterligare obs av sadeldelfin vid Tistlarna

2020-08-01

Ytterligare en observation av sadeldelfin kom under lördagen från Per Nordqvist. Eventuellt kan det vara samma som siktades i området den 25 juli.


Hoppglad strimmig delfin på Väderöfjorden 2020-08-01


Foto: Stefan Lagerkvist

En strimmig delfin  följde under en timmes tid Stefan Lagerkvists båt norrut på Väderöfjorden under dagen. Den simmade runt fören, hoppade högt, plaskade med stjärtfenan mm. Arten är tillfällig i våra vatten. Senaste observationerna var ett antal strandningar under 2016.


Sadeldelfin utanför Tistlarna

2020-07-25

När Per Nordstrand var ute med båten utanför Tistlarna fick han följe av en sadeldelfin.


Sowerby´s näbbval död i Öckerö hamn

2020-07-12

En Sowerby´s näbbval observerades i Öckerö hamn där den senare avled. Personal från Naturhistoriska Riksmusset och SVA kommer att omhänderta och obducera valen. Se även den levande näbbvalen som observerades utanför Tistlarna 20-05-09.


Sadeldelfin i Gullmarsfjorden

2020-07-09


Foto: Filippa Bångman Wejshag

Torsdagskvällens båttur fick oväntat sällskap. Mellan Lysekil och Bornö kom en delfin simmande.

Läs mera och se video:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/batturen-i-gullmarsfjorden-bjod-pa-delfiner


Delfinflock utanför Söderhamn

2020-07-08

Suzanne Forss rapporterar att hon såg en flock (osäkert antal) utanför Morviken, Söderhamn i morse.


Öresvinet avancerar norrut

2020-07-01

Film: Vide Richter

Vide Richter rapporterar ett öresvin vid Myntvraket en dryg mil sydost om Hudiksvall.


Närkontakt med vikval på Skagerack

2020-06-25


Foto: Peter Grahn

När Peter Grahn befann sig c:a 15 km V om södra Orust i sin fem meter långa aluminiumbåt fick han syn på en grupp tumlare som han fotograferade i det stilla vädret. Plötsligt hörde och såg han kraftfulla, ljudliga, kaskadliknande ytgenombrott som han först trodde var en tumlarjagande späckhuggare. Men snart avslöjade vikvalen sin identitet, när den närmat sig båten i lugnare tempo. Med viss sannolikhet jagade den småfisk i ytan, men blev uppenbarligen mycket nyfiken på aluminiumbåten som var mindre än den själv. Valen simmade runt och under båten i 40 min. Tappade intresset när motorn stängdes av – kom åter med motorn på tomgång, eller när båten sattes att tuffa runt i cirklar.

Det är inte första gången Peter möter valar utanför Orust. Skrolla ner till 2018-05-31 och läs om hans mäktiga möte med en stor flock späckhuggare.


Öresvin mellan Söderhamn och Hudiksvall

Öresvinet utanför Öregrund den 22 juni har summit ytterligare norrut till Långvind mellan Söderhamn och Hudiksvall.

Läs mera och se video:
https://sverigesradio.se/artikel/7502816


Öresvin längs Upplandskusten

2020-06-22


Foto: Amanda Rahm

Under en båttur på Högklyksfjärden vid Gräsö utanför Öregrund mötte Amanda Rahm ett öresvin (flasknosdelfin) som sam ut och in i fjärden under en timmas tid.


Sadeldelfin i Strömstads hamn

2020-06-12

Film: Sebastian Fahlberg

När Sebastian Fahlberg och hans flickvän vandrade längs Strömstads hamn fick de syn på en sadeldelfin som jagade och hoppade i vattnet under ca 45 minuter.

Läs mera:
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/delfin-jagade-fisk-vid-b%C3%A5thamnen-i-str%C3%B6mstad-1.29477500


Späckhuggare mellan Måseskär och Smögen

2020-06-01


Foto: Lars Nyberg

Lars Nyberg observerade i en halvtimmes tid ca. tre späckhuggare under en båtfärd mellan Måseskär och Smögen.


Knölval i Kostersundet

2020-05-29

Ove Ljungdahl rapporterar en knölval som jagar sill i Kostersundet utanför Ekenäs på Sydkoster. Så småningom försvinner valen söderut


Sowerbys näbbval vid Tistlarna 2020-05-29

En ca fyra meter lång Sowerbys näbbval observerades under fredagseftermiddagen sydost om Tistlarna utanför Kullavik i ungefär samma område där späckhuggarna synts till under sista veckan. Näbbvalen är samma art som så de tre som så olyckligt strandade i Åbyfjorden och Gullmarn förra sensommaren.

Rapportören har studerat en kanadensisk identifieringsvideo gällande Sowerby’s näbbval, samt bilderna på Valar.se från förra sommaren. Utifrån dessa bilder, rörelsemönster, den förhållandevis lilla ryggfenan och det obefintliga utblåset kan han näst intill fastställa att det var detta djur som observerades.


Ytterligare 10 späckhuggare utanför Kullavik

2020-05-26

Efter förra veckans rapport om 3 späckhuggare utanför Kullavik kommer ytterligare en rapport en vecka senare (tisd 26 maj ca.kl.13). Rapportören skriver:

”Hej, jag såg späckhuggarna på lite avstånd, dock helt spegelblankt. Trodde först att det var en Ubåt som bröt ytan men kunde snabbt konstatera att det var späckhuggare. Gruppen rörde sig bestämt norrut. Mer eller mindre i en kedja. En segelbåt som var närmare bekräftade att det var minst 10st. Var tyvärr inte nära nog för att kunna avgöra kön/storlek på de olika individerna. Var ett flertal tumlare och Makrillstim i området. Späckhuggarna uppfattades som gigantiska i jämförelse med tumlarna.”


Späckhuggare utanför Kullavik alldeles söder om Göteborg

2020-05-20

När Henrik Gesang provkörde båten vid Yttre Flackholmen utanför Kullavik dök plötsligt tre späckhuggare – en hanne och två honor – upp på tio meters avstånd. De dök och kom upp några gånger innan de försvann.


Knölval utanför Träslövsläge

2020-04-23

Per Gajemo som observerade de två öresvinen i söndags utanför Träslövsläge söder om Varberg hade idag turen att se en ca 10 meter lång knölval jaga utanför samma plats. Valen som betraktades på mellan 300 meter och en kilometers avstånd drog sig sakta ut mot NV och sedan mot SV och gav regelbundet ifrån sig mycket kraftiga andningsljud. Dessa hördes på säkert 1 km håll då den kom upp efter dyk som varade några minuter. Knölvalen observerades av flera personer på spridda platser i Träslövsläge.


Vitnosdelfiner utanför Orust

2020-04-22

Under onsdagen tog Joakim Larsson båten ut i vattnet utanför Orust för en fisketur. Han fick för all del napp, men det var inte fångsten som gjorde dagen minnesvärd – flera delfiner fattade nämligen intresse för fiskesällskapet.

Läs mera och se film:
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/delfiner-utanf%C3%B6r-orust-se-n%C3%A4rkontakten-i-joakims-unika-film-1.27182737

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12582292


Öresvin i Skälderviken

Vid 7-tiden i morse observerade  Henrik Johansson två delfiner i de inre delarna av Skälderviken. En av individerna var rejält stor och gjorde flera höga hopp upp ovan vattenytan. Den andra var mindre och ljusare och sågs ej hoppa. Eventuellt kan det vara samma öresvinshona med unge som i söndags observerades utanför Träslövsläge söder om Varberg.


Öresvin utanför Varberg

2020-04-18


Foto: Per Gajemo

I lördags observerade Per Gajemo en öresvinshona med unge utanför Rödskär nordväst om Träslövsläge söder om Varberg. Den ena svart och uppskattningsvis 3-4 meter, den andra ljust grå och tumlarstor.


Knölval utanför Hovs Hallar

2020-03-08

Under söndagen den 8 mars vid 14-tiden var Anna-Karin Lundh och hennes man ute och gick längs stranden mellan Kattvik och Hovs Hallar. Hon berättar:
”Ganska nära stranden ca 50-100 m ut visade en val bit en av ryggen och sin ryggfena. Ryggfenan var ganska liten i förhållande till den del av ryggen jag såg.
Och jag var inne och kikade på olika valar och det kan vara en knölval med tanke på den lilla lite krumma fenan. När valen försvann bildades ett litet svall. Vi spanade länge efter att få se den igen men tyvärr.
Vinden var sydostlig och ganska skarp men allra närmast berget var det bleke, så ryggen och fenan syntes väldigt tydligt.”


Knölval i Kungsbackafjorden

2020-02-16

Under söndagen var Emma Levemyr ute och paddlade kajak i den hårda vinden på Kungsbackafjorden, då en ca 10 meter lång knölval plötsligt dök upp 1,5 meter från kajaken. Den kom bara upp en gång, men Emma som tidigare sett knölval utomlands kände i igen formen och och de typiska knölarna.


20 öresvin alldeles utanför Fredrikshamns hamn

2019-12-29

Överstyrman Henrik Bergman på Stena Danica observerade 20 öresvin i en flock på sydlig kurs alldeles utanför hamninloppet till Fredrikshamn.


4 – 5 späckhuggare utanför Smögen

2019-12-27

Läs om fiskaren Janne Olofssons upplevelse med fyra – fem späckhuggare mellan Smögen och Väderöarna.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fiskaren-janne-om-motet-med-spackhuggarna-nastan-andaktigt?fbclid=IwAR1q0T9-WrST5mBg8CTxG-LT_C04UN_I1WzghijPRWm0FXH6pVKRhjVYVGA


Vikval jagar sill vid Halmstads Hamn

2019-12-02

En 4-5 meter lång vikval har under en vecka nästan dagligen synts jaga de stora mängder sill som för tillfället finns runt Halmstads Hamn.


Stor val utanför Tjurpannan, Bohuslän

2019-10-30


Foto:  Peter Nymark

Idag vid middagstid syntes på långt avstånd en stor val utanför Tjurpannans naturreservat nära Grebbestad. Valen som eventuellt kan ha varit en knölval visade sig under en halvtimmes tid.


Näbbvalarna obducerade på SVA

2019-08-12


Foto: SVA

Två av näbbvalarna som hittats döda på västkusten har tagits emot av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Valarna har nu undersökts tillsammans med personal från Naturhistoriska riksmuseet för att bland annat ta reda på dödsorsak.

Läs mer:
https://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/strandade-nabbvalar-obduceras-pa-sva

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7278927


Vad kan ha hänt med näbbvalarna?

2019-08-11

Sowerbys näbbval är en mycket sällan sedd och studerad valart. Den lever antingen ensam eller i små flockar ute på Atlanten, där den jagar fisk och bläckfisk på mellan 500 och 2000 meters djup. På gamla hannar sticker det ut en tand i mungipan från underkäken, som honor och unga hannar saknar. De tre näbbvalarna i Bohuslän var alla unga hannar.

Vad kan ha hänt? Det här är webbredaktören Svante Lyséns högst personliga funderingar och spekulationer:

De unga, äventyrliga valgrabbarna har kanske blivit bortkörda eller på eget bevåg lämnat den gemensamma flock de tillhört och gett sig ut på upptäcktsfärd österut där de så småningom träffade på bohuskusten. De var ännu så länge i god kondition, men det var semestertid bland människorna, och ett fasligt liv med en massa motorbåtar, som saboterade all jakt med de normalt välfungerande djuphavs-sonarerna. Så småningom fann de lite tystare områden längst in i några fjordar. Men sonarerna fungerade inte så bra i det grunda vattnet, så det blev inte så mycket mat.
Efter ett antal dagar blev en av dem så försvagad att det var svårt att simma. Banden mellan valarna är starka så de två kompisarna följde därför med in till grundvattnet, där den som var svagast kunde vila på botten i det grunda vattnet för att kunna andas luft. Lite som att välja mellan pest och kolera. Antingen drunkna eller kunna andas medan man eventuellt piggnar till. Men då är det risken stor att fastna i det grunda vattnet.

Lyssna på P1:s Naturmorgon:
https://sverigesradio.se/artikel/7276118


Näbbvalarna transporterade till SVA

2019-08-09

Foto: Anna Bisther

Foto: Mia Bisther

Under fredagsförmiddagen påbörjades lastningen av näbbvalen vid Kristinebergs marina forskningsstation utanför Fiskebäckskil. Den stora frysbilen hade ett visst problem att snirkla sig förbi de trånga kvarteren.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=z5Vl6XCgKYE&feature=share


Foto: Katarina Rech

Under tiden förbereddes flytt med en kranbil av näbbvalen vid Nordens Ark som man nyligen lyckats bärga för att transportera upp den till djurparkens parkering, där den skulle lastas om till frysbilen som skulle transporteras båda valarna upp till Statens Veterinärmedcinska Anstalt SVA i Uppsala. Frysbilen anlände SVA vid midnatt där nattinkallad personal tog emot valarna. Valarna vägde 730 resp. 830 kg.

Läs och lyssna:
https://sverigesradio.se/artikel/7277604

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7276256

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/soten%C3%A4s/sorgligt-slut-p%C3%A5-sagan-om-valarna-1.17000825

En mängd människor har varit engagerade i de tre näbbvalarnas öde i Åbyfjorden och Gullmaren som inföll under årets Västerhavsvecka. Inte minst personalen på Nordens Ark och Riksmuseet, men även en hel del andra som bidragit till att logistik och omhändertagandet av valarna fungerat perfekt. Spindeln i nätet har varit Anna Roos på Riksmuseet, som sedan några år arbetar i grönländska huvudstaden Nuuk, varifrån hon organiserat näbbvals-logistiken med fyra tidszoners förskjutning.


Näbbvalen i Åbyfjorden nu bärgad

2019-08-08


Foto: Katarina Rech

Näbbvalen i Åbyfjorden som avled i natt är nu transporterad till Nordens Ark. Alla tre näbbvalarna har nu visat sig vara hannar.

Läs mera:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7278927


Eventuellt befann sig näbbvalarna i området redan i slutet av juli

Eventuellt befann sig de tre näbbvalarna i området redan i slutet av juli. Doris Barrehag i Torreby meddelar att hon och hennes man Mikael observerade tre stycken hoppande rätt stora valar i Färlevsfjorden allra längst in i Gullmaren den 28 juli. De observerade valarna på ca 700 meter från sin altan med god utsikt över fjorden tillsammans med övriga familjen. De liknade till utseendet de nu avlidna näbbvalarna. Mikael hade sett en liknande ensam val redan den 26 juli. Nu återstår att se om det kommer in fler rapporter på eventuella observationer i området av Sowerbys näbbval innan räddningsaktionen på Nordens Ark den 4 augusti. Ring Valar. se på 076-94 33 220.

Bilderna är från ett inlägg 2015-10-01 på en hoppande Sowerbys näbbval utanför den tyska östersjökusten. Valen hittades död utanför Karlshamn 11 dagar senare.


Den döende näbbvalen i Åbyfjorden hittad död


Foto: Fredrik Gröndahl

Den döda näbbvalen i Skredsvik bärgas och bogseras för tillfället till Kristinebergs marina forskningsstation där man kan lyfta upp den på en lastbil för vidare transport till SVA för noggrann undersökning.


Foto: Axel Bergsten

Alldeles nyss hittade Axel Bergsten gårdagens döende näbbval i Åbyfjorden död på botten på samma ställe som igår kväll. Den ligger nu på botten på ca en meters djup, men har förankrats i en boj för vidare bogsering in till Nordens Ark, när den så småningom jäser och flyter upp. Även den planeras transporteras hel till SVA.

Läs och lyssna:
https://sverigesradio.se/artikel/7276256


Försvunna näbbvalen funnen död, ytterligare en döende

2019-08-07

Den medtagna näbbval som hittades vid Skredsvik längst in i Gullmaren under måndagskvällen och som var försvunnen på tisdagsmorgonen hittades på onsdagskvällen död på nästan samma plats.

Lyssna och läs:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7276600


Foto: Axel Bergsten

Ytterligare en döende näbbval hittades av Axel Bergsten som paddlade kajak samma kväll i Åbyfjorden nästan mitt emot Nordens Ark. Den låg på sidan där den flämtade och sjönk om vartannat ca 60 meter ut från land på ca en meters djup. Den lämnades liksom den andra valen ifred för att inte stressa den. Hade krafterna funnits hade den möjlighet att både simma ut mot djupare vatten eller närmare land.


Ytterligare en Sowerbys näbbval strandad

2019-08-06


Foto: Fredrik Gröndahl

Ytterligare en Sowerbys näbbval strandade på måndagskvällen vid Skredsvik långt in i Gullmarsfjorden ca 5 mil sjövägen från Nordens Ark. Den kom in på halvmeterdjupt vatten där den låg på sidan och verkade väldigt medtagen med blödande skrapsår på buken. Den lämnades ifred för att inte stressa den under livets slutskede.
På tisdagsmorgonen var den försvunnen. Vattenståndet hade då höjts 30-40 cm. Vad som hänt återstår att se. Förhoppningsvis kan den piggnat till och summit ut själv eller så kan den avlidit och drivit ut i den sydostliga vinden. Då borde den hittas igen.

Under tisdagsförmiddagen är ett team från Riksmuseet på väg att ta vara på den första strandade valen som hittades död i Åbyfjorden.

Läs mera:
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/n%C3%A4bbvalar-f%C3%B6rbryllar-i-bohusl%C3%A4n-1.16897924

https://www.expressen.se/gt/minst-en-val-dod-vid-bohuskusten/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/doda-nabbvalar-forbryllar-i-bohuslan

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4qV4XV/doda-nabbvalar-forbryllar-i-bohuslan

https://www.svd.se/doda-nabbvalar-forbryllar-i-bohuslan

Lyssna:
https://sverigesradio.se/artikel/7276067


Obduktion av näbbvalen 2019-08-06


Foto: Daniela Kalthoff

Under gårdagen anlände tre medarbetare från Riksmuseet i Stockholm till Åbyfjorden för att ta hand om den Sowerbys näbbval som tidigare avlidit, för vidare transport till Lysekils soptipp där den obducerades. Det var ett tufft jobb att dra upp den ca 800 kg tunga valen på den båttrailer som en närboende ställt upp med. Vinschen orkade inte utan det behövdes en hel del mankraft. Därefter fick två bilar seriekopplas för att få upp det tunga ekipaget för första backen.
Väl i Lysekil obducerades och skeletterades valen, prover togs och man försökte fastställa dödsorsaken. Späcket var hyfsat ca 3 cm tjockt, men både magsäck och tarmar var tomma. Ingen plast hittades, så nu får man undersöka valen närmare på Riksmuseet.

Lyssna och läs:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7275369

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/strandad-n%C3%A4bbval-dog-troligen-av-sv%C3%A4lt-1.16937307

Ännu inget nytt om den svårt medtagna näbbval som strandat vid Skredsvik nästan längst in i Gullmarsfjorden, men som var försvunnen i går morse. Förhoppningsvis har den piggat på sig och summit ut till havs. Om den var död och flutit ut i det ökande vattenståndet, kan den ha sjunkit. Normalt brukar de flyta upp igen när magen börjar jäsa efter en tid. Om så är fallet är det troligt att den hittas någonstans. Men som sagt, ju längre tiden går, desto bättre och då kan det luta åt att den klarat sig.


Sowerbys näbbvals-dramatik i Åbyfjorden

2019-08-04


Foto: Nordens Ark


Foto Nordens Ark


Foto: Nordens Ark

Under söndagseftermiddagen dök tre stycken fyra meter långa Sowerbys näbbvalar upp på grunt vatten utanför djurparken Nordens Arks brygga i Åbyfjorden, öster om Smögen. Två verkade pigga medan den tredje, en hona verkade medtagen och hade skrapsår på undersidan. Eftersom de hotades att stranda i det grunda vattnet ryckte personal från Nordens Ark ut och lyckades framgångsrikt att driva ut dem på öppet vatten där de försvann mot fjordmynningen.

Läs mera:
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/soten%C3%A4s/strandade-valar-r%C3%A4ddade-vid-nordens-ark-1.16871349

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/val-hittad-d%C3%B6d-i-%C3%A5byfjorden-ytterligare-en-skadad-1.16900453


Foto:Lena Lundin


Foto: Lena Lundin


Foto: Lena Lundin


Foto: Lena Lundin

Video_1 Video_2
Film: Anders Holmer

Senare på kvällen meddelar Anders Holmer att han upptäckt en medtagen Sowerbys näbbval som blödde vid stranden på Risö nära fjordmynningen. Han försökte hjälpa den ut på djupt vatten, men strax därpå kom den in på grunt vatten en bit ifrån. Han gjorde om  försöket och då försvann den ner i djupet.

 


Foto: Anders Holmer

På måndagsmorgonen meddelar Anders Holmer att han funnit näbbvalen död ca 500 meter från där den försvann kvällen innan. I skrivandets stund planerar ett team från Riksmuseet i Stockholm att eventuellt ta hand om valen för att försöka utröna dödsorsak, ta tillvara skelett, bestämma DNA och göra miljögiftsanalys. Sowerbys näbbval lever normalt ute i Atlanten och är en sällan skådad gäst längs svenska kusten.

Läs mera:
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/soten%C3%A4s/val-hittad-d%C3%B6d-i-%C3%A5byfjorden-ytterligare-en-skadad-1.16898271

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/val-hittad-d%C3%B6d-i-%C3%A5byfjorden-ytterligare-en-skadad-1.16900453


Tumlare i Karlshamns hamn

2019-07-18

File from iOS (15)

En tumlare besökte under torsdagen centrala Karlshamn där den simmade runt i hamnen.


Vikvalar på drift utanför Rörö och Helsingborg

2019-07-12


Foto: Isak Zilberkan

Isak Zilberkan meddelar att en ca 4 meter lång huvudlös val flutit in mot land på ön Rammen öster om Rörö i Göteborgs norra skärgård. Samma dag meddelar Länsstyrelsen att en liknande val drivit in i Helsingborgs hamn i Skåne. Med all sannorlikhet rör det sig om två vikvalar. De har väldigt smalt svalg och när de börjar förmultna lossnar ofta kraniet och sjunker på ett tidigt stadium, medan resten av kroppen som är lättare flyter vidare.


Vikval utanför Glommen

2019-06-07


Foto: Dick Magnusson

När Malin Johansson från Jönköping var ute och fiskade med sin familj utanför Glommen under fredagen dök en vikval plötsligt upp. Den var mellan sex och åtta meter lång och cirkulerade runt båten en lång stund.

Läs mer:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/se-motet-med-vikvalen


Späckhuggare blev svala

2019-04-28

En illusion. På bilden flyger 4 ägretthägrar åt vänster utanför Stenshuvud i Österlen. I bakgrunden syns en val, troligen späckhuggare eller vikval. I själva verket är det en suddig ladusvala i förgrunden som flyger åt höger.


Trolig knölval öster om Fotö

2019-03-23

Lars Tegnemyr observerade vid 13-tiden under lördagen en 7 – 10 meter lång val strax söder om Råssbåden öster om Fotöbron. Den dök upp vid två tillfällen. Efter beskrivning var det snarare en knölval än en vikval.


Späckhuggare utanför Brofjorden

2019-02-08

Igår var det inte bara måsar i syn utan även späckhuggare 🐳

Publicerat av LL91 KOKET Lördag 9 februari 2019

Häromdagen (8/2) såg fiskarna på LL91 Koket späckhuggare 3 sjömil väst om Brofjordens angöringsboj utanför Lysekil.


Nytt öresvin i Öresund

2018-12-09

Jakob Erson såg ett troligt öresvin (flasknosdelfin) vid lunchtid från Öresundsfärjan. Den var ca 3 meter lång, men syntes bara en gång.


Vikvalen utanför Uddevalla igen

2018-11-16


Foto: Janne Uddén

På fredag eftermiddag vid 14.30 upptäcktes vikvalen som senast observerats utanför Ljungkile för nästan två veckor igen. Denna gång simmade den inne bland kajerna vid Kärranäs, mellan St Kärra holme och gamla varvsområdet vid Uddevalla. Tiden från obsen vid Ljungkile tills nu har varit rätt blåsig, så det kan ha varit en anledning till att valen inte observerats. Fredag och lördagen var dock lugnt. Ingen obs under lördagen.
Som synes hänger ryggfenan åt sidan, vilket kan vara ett tecken på att vikvalen är i dålig kondition. Rörelsemönstret påminner allt mer om Näbbvalen Valder, som efter flera veckors simmande i innerfjordarna, avled efter att strandat i en vik på Bokenäset i sep 2004.


Öresvin i Öresund

2018-11-08


Foto: Torbjörn Pålsson

Yrkesfiskaren Torbjörn Pålsson fick i ca 45 minuter under torsdagen sällskap av ett öresvin (flasknosdelfin) utanför Lomma vid Öresund. Ungefär samtidigt uppenbarade sig en sadeldelfin i Landskronas hamn.

Läs mera och se film:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/torbjorn-fick-sallskap-av-delfin-utanfor-lomma


Sadeldelfin i Landskronas hamn


Foto: Naveen Upadhyaya

En sadeldelfin upptäcktes under torsdagen i Landskronas hamn.

Se film:
https://www.youtube.com/watch?v=HU0QYp6QwMQ

Läs mera:
http://www.lokaltidningen.se/nyheter/2018-11-08/-H%C3%A4r-leker-delfinen-i-%C3%96resund-%E2%80%9DM%C3%A4ktigt-den-var-bra-tv%C3%A5-meter-ifr%C3%A5n-mig%E2%80%9D-3481513.html
OBS! Artikel är från innan man konstaterade att det var en sadeldelfin.


Vikvalen utanför Ljungkile

2018-11-04

Foto: Madeleine Gustafsson

Vikvalen uppehöll sig under söndagen i Ljungkiles hamn och är nu närmare Hakefjordens mynning vid havet än tidigare.

Läs mer och se film:
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/valen-siktad-igen-den-h%C3%A4r-g%C3%A5ngen-i-ljungskile-1.10384236


Vikvalen utanför Henån norr om Orust.

2018-11-01

video

Film: Carin Gunnarsson

När Carin Gunnarsson i Henån på norra Orust stod och diskade på torsdags eftermiddagen, såg hon en mörk kontur plöja vattnet, vilket visade sig vara en vikval – med all sannorlikhet samma som sågs vid Uddevalla hamn i förra vecka. Henån ligger flera mil från öppna havet och knappt två mil från Uddevalla.

Läs mera:
https://lokaltidningensto.se/nyheter/carin-sag-fenan-genom-fonstret/
https://lokaltidningensto.se/nyheter/valexperten-troligtvis-vikvalen-som-setts-i-uddevalla/


Vikval i Uddevalla hamn

2018-10-24


Foto: Camilla Haagen

Foto: Ingemar Pettersson

En ca 5-6 meter lång vikval upptäcktes under tidig onsdagsförmiddag i Uddevalla hamn innanför Orust där den höll till hela dagen. Avståndet från Byfjorden vid Uddevalla till mynningen av Hakefjorden vid öppna havet  är ca. 6 mil.

Läs mera:
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/vikval-siktad-i-uddevalla-1.10144555
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/val-siktad-i-uddevalla-1.10145645


Död tumlare funnen i Oskarström vid Nissan

2018-10-13


Foto: Johani Pikkumaa

En död tumlare ca 130 cm hittades av en grupp barn på stranden i Oskarström som ligger uppströms Nissan 1,5 mil från mynningen vid Halmstad. Det är en gåta hur den kom dit eftersom den måste passera tre kraftverksdammar. Att tumlare simmar upp i älvar är ovanligt. Se dock tumlare i Nordre älv norr om Hisingen 26 mars 2017 och sadeldelfin i Göta älv 7 januari 2017.

Läs mera:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/barn-hittade-dott-valdjur-i-inlandet
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/fragetecken-kring-tumlarens-position


Sadeldelfiner utanför Strömstad

2018-10-12


Foto: Cecilia Wassén

Magnus och Cecilia Wassén observerade under fredagen 2-3 lekande sadeldelfiner under några timmar från sitt hus och under en paddeltur utanför NV Öddö utanför Strömstad i samma område som observationen 13 september. Delfinerna observerades även under de två kommande dagarna, bl.a utanför Strömstads hamn.


Sadeldelfin utanför Strömstad

2018-09-13


Foto: Anders Wimmer

Anders Wimmer på kustbevakningen rapporterar två sadeldelfiner i Starekilen utanför Strömstad under torsdagen.

En av dem filmades påpassligt av Gunilla Johansson på väg till sitt arbete på Tjärnö marina laboratorium
Se video:
https://loven.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/sadeldelfin-i-starekilen-vid-stromstad.cid1585282


Minst två knölvalar i Stockholms skärgård.

2018-09-01

Knölvalar i Stockholms skärgård

Vi säger tack till Björn Sorkin som delar med sig av helgens mest spännande spaning. Filmen är inspelad söder om Grönskär utanför Sandhamn där Björn och hans vänner följer efter två knölvalar med sin segelbåt. – Det var lite läskigt, det är jättestora djur så vi vågade inte gå närmare än 150-200 meter. Vi följde efter dem söderut tills de vek av i västlig riktning mot Bullerö sedan simmade de ifrån oss berättar Björn lyckligt.

Publicerat av Skärgårdsstiftelsen Måndag 3 september 2018

 

Mats Erkers och två vänner som under lördagen seglade i Stockholms skärgård upptäckte minst två knölvalar ca 2 kilometer sydost om Sandhamn. De observerade valarna i ungefär en timme, på som närmast 200 meters avstånd.

 


Nedbrytning av strandade valar

2018-06-28


Foto: Pontus Theander

Ovan syns en aktuell bild av den vikvale som flöt iland Södra Bågareholmen söder om Härön utanför Tjörn 17 oktober 2017. Den ligger på land, men har ätits och multnat en hel del.

Nedan syns resterna av den späckhuggare som flöt i land utanför Mollösund 24 april i år och som flyttades norrut där den förankrades i vattnet längs en klippstrand. Den har ätits och multnat ner helt och hållet under den varma försommaren. Knappt 10 procent av benen återstår. De på grunt vatten är helt rena, medan de som ligger lite djupare har klätts med grönalger. Detta bara på två månader.


Foto: Svante Lysén


Stor späckhuggarflock väster om Mollösund

2018-05-31


Foto: Peter Grahn

Vid 9-tiden på torsdagsmorgonen fick Peter Grahn sin livs upplevelse då han i sin 5 meter långa aluminium-Buster siktade en stor späckhuggarflock ca 8 kilometer väster om Mollösund. Flocken bestod av minst 9 individer som syntes samtidigt över ytan. Förmodligen var det ytterligare några under vid samma tillfälle, så det kan rört sig om dussinet. Det är samma flock som siktats i området tidigare somrar med en hanne med karaktäristisk avbruten ryggfenstopp.

Den måttliga vinden mojnade alltmer så Peter följde flocken under fem timmar till 14-tiden då han släppte den ca 35 km norr om Skagen.


Finska knölvalen Lotta fastnade i nytt nät 25 mil söder om Vasa

2018-05-15

Finska knölvalen Lotta (se nedan) som hjälptes ur ett nät utanför Vasa fastnade återigen i en laxryssja i Raumo 25 mil söder om Vasa.

Läs mera:
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/15/knolval-fastnade-i-ryssja-utanfor-raumo


En eller flera späckhuggarflockars färder runt Skagerack.

2018-05-14

Måndag 14 maj var en varm solig dag med svaga vindar. Under dagen inkom flera späckhuggarobservationer. Det började med en flock på fyra individer på väg österut kl 5.00 på morgonen i höjd med Skagen, som besättningen på Stena Saga rapporterade om (se nedan). Nästa observation var från kl. 14.00 från utanför Måseskär som berättade om 5 ex simmande norrut. Kl. 18.30 kom ytterligare en rapport med minst 3 ex kl. 18.30 från en position mitt emellan Måseskär och Skagen.


Fyra späckhuggare i höjd med Skagen

Jonathan Isaksson på Stena Saga på väg till Fredrikshamn från Oslo rapporterar fyra stycken späckhuggare i östlig kurs 20 sjömil om Hätteberget utanför Marstrand i höjd med Skagen. Kanske samma flock som sam söderut längs hallandskusten 28 april.


Knölval observerad utanför västerbottenskusten och sedan fångad i nät utanför finska Vasa

2018-05-12

Fredag 11 maj observerade tre personer en val i Nordmalingsfjärden, utanför Bäcknäset, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Den var tio meter lång och såg ut som en knölval. Den kom upp och visade sig fem gånger då den sprutade vatten och visade hela ryggen med ryggfena.

Dagen därpå fastnade förmodligen samma knölval i ett fisknät utanför finska Vasa.  Finsk sjöräddning lyckades frigöra den stressade valen, som stannade i området ett tag innan den försvann utåt havs.

Läs mera:
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/199112
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/199191


Fyra späckhuggare utanför hallandskusten

2018-04-28

Under lördagen rapporterades 4 stycken späckhuggare på väg söderut på olika ställen längs hallandskusten. Det började kl. 9:40 väster om Näsbokro väster om Åsa strax söder om Kungsbacka. Kl. 12 – 12.30 iakttogs späckhuggarna av ett flertal personer utanför Getterön norr om Varberg. Därefter finns inga rapporter.

Se film:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/spackhuggare-fangade-pa-film-utanfor-varbergs-kust


Den döda späckhuggaren vid Mollösund flyttad

2018-04-27

 


Foto: Svante Lysén

Den döda späckhuggaren som hittades i onsdag vid Mollösund har nu flyttats till en mera obebodd plats längre norrut där den kan vila, ätas och multna i frid.


Död späckhuggare i Mollösund

2018-04-24

Foto: Svante Lysén

På tisdagskvällen 24 april upptäckte Kustbevakningen en 6 meter lång död späckhuggarhanne längs klipporna alldeles norr om hamnen i Mollösund. Den hade varit död en längre tid, varpå överhud och en del späck hade försvunnit. Det är första gången på flera decennier som en död späckhuggare drivit in till land. Däremot observeras flera individer årligen, framförallt sommartid, då de jagar sill och makrill.

Läs och lyssna:
http://nyhetersto.se/2018/04/25/valen-ar-en-spackhuggare/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6938437
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6938480
https://www.svd.se/dod-val-var-spackhuggare


Sadeldelfiner utanför Marstrandsön

2018-04-22

Lisa Garnier och två vänner observerade ca 10 sadeldelfiner från fyren Hättan på Marstrandsön. De jagade och syntes i en halvtimme, som närmast femtio meter från land.


7 – 8 kaskeloter i Kosterfjorden

2018-02-05


Foto: Sara Rausenstierna

Besättning och passagerare på Kosterfärjan iakttog 7 – 8 kaskeloter simmande norrut i Kosterfjorden i Kosterhavets Nationalpark under måndagseftermiddagen. Händelsen är unik. Under de senaste hundra åren har endast två stycken kaskeloter rapporterats längs svenska kuster. Dels den döda som drev in mot Träslövsläge i Halland i december 1988 och som nu finns monterad på Göteborgs Naturhistoriska Museum, dels en levande som sam omkring i Kattegatt sommaren 2016, och som bland annat observerades i Askimsfjorden i Göteborgs södra skärgård 12 juni 2016.

Läs mera och lyssna på radioinslag:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=688117

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/kaskeloter-siktade-vid-koster%C3%B6arna-1.5150007

goteborgnu.se/2018/02/08/fler-kaskeloter-i-vastsvenska-vatten/


Grindval norr om Gävle

2018-01-12

Fågelskådarna Daniel Rosengren och Per Aspenberg observerade en grindval på ca en kilometers avstånd söder om Iggö Fyr, ca 1,5 mil norr om Gävle. Observationen är säker och den första i Östersjön. Huvudform och ryggfena syntes tydligt.


Späckhuggare öster om Skagen

2017-12-06

Jessica Feldmanis som arbetar  på Stena Saga som trafikerar Oslo-Fredrikshamn rapporterar om en mindre späckhuggarhanne ca 15 km öster om Skagen. Vädret var rätt livfullt och valen dök upp två gånger i de höga vågorna.


Död vikval uppspolad söder om Härön

2017-10-17Foto: Mikael Mårtensson

Sjöräddningen siktade på kvällen den 16 oktober en död, halvt uppspolad, ca 8 meter lång vikval på Södra Bågareholmen söder om Härön utanför Tjörn. Med tanke på att huvudet var borta och stjärten i slamsor, har totallängden förmodligen varit ca 11 meter. Mikael Mårtensson på Miljökontoret i Skärhamn ryckte trots blåsväder (Ophelia) ut dagen efter för att ta späck- och muskelprov åt Naturhistoriska Riksmuseet för vidare analys av hälsa och ev dödsorsak.

Den ljusa färgen betyder att överhuden försvunnit och att valen förmodligen varit död någon vecka. Att valen är en hanne syns tydligt på penisen strax nedanför provytan. För det mesta hålls den dold inne i kroppen, men åker ofta ut då valen dör.


Ny observation av knölval i Stockholms skärgård

2017-09-24

En dryg vecka efter förra knölvalsobservationen rapporterar Carin Bergstrand om en eller eventuellt två knölvalar i Bulleröfjärden mellan Braka och Hallskär, ca 5 kilometer sydost om förra observationsplatsen.


Sadeldelfiner i Marstrandsfjorden

2017-09-23


Foto: Bill Söderberg

Bill Söderberg träffade på en grupp sadeldelfiner under en båttur 2 sjömil väster om  Sillesund i Marstrandsfjorden. En i gruppen var en hona med unge.


Delfiner utanför Stenungsund

2017-09-22

Tre stycken delfiner observerades i Hakefjorden i höjd med Stenungsund av Mattias Almstedt med son under två timmar under fredagskvällen.

Läs mera:
http://www.stenungsundsposten.se/
Sök på delfiner

 


Knölval i Stockholms skärgård

2017-09-16


Foto: Johan Ander

Johan Ander rapporterar om en observation, förmodligen knölval, 400 meter ost om Bullerön i Stockholms skärgård fyra kilometer söder om Sandhamn. Johan observerade den på olika platser under 10 minuter, allt medan den sakta drog sig utåt havs. Eventuellt kan det ha varit två individer.


Nyfikna tumlare söder om Vrångö

2017-07-20

Ola Alander rapporterar om en flock nyfikna tumlare som följde båten i svag vind under en segling mellan Tistlarna och Vrångö i Göteborgs södra skärgård.
Normalt brukar inte tumlare bry sig så mycket om båtar utan håller mest på med sitt. Men både dessa tumlare och den tidigare rapporten från utanför Måseskär den 6 juni visar på att det kan vara individuella skillnader. Ola hade en klar känsla att tumlarna som följde båten i täta pulser kollade in honom.


Delfiner vid Tistlarna

2017-07-04

Gunnar Tobin fick sällskap av två delfiner strax nordost om ön Kungen under en segeltur från Vallda Sandö till Tistlarna. Under hemfärden någon timma senare blev det närkontakt med minst fem delfiner som följde båten. Tre av dem var något mindre i storlek.


Nyfikna tumlare utanför Måseskär

2017-06-06

Foto och film: Lena Lilja

Lena Lilja fick sällskap av flera pustande och nyfikna tumlare som följde båten under en segeltur utanför Måseskär. De verkade komma till båten då Lena knackade i skrovet.

Kika gärna på filmen från mötet:
https://youtu.be/8T0XnrM5ZoA


Späckhuggare väster om Måseskär

2017-06-04

Johan Svanberg på Stena Saga, som trafikerar Oslo-Fredrikshamn, meddelar att två späckhuggare siktats 12 sjömil väster om Måseskär.


Ovanligt tecknad tumlare utanför Läsö

2017-05-06


Tumlaren söder om  Läsö              Foto: Runar Åsly


Dansk tumlare fotograferad 2008             Foto: Anders Lind Hansen

Per Seglevi och Runar Åsly fick sällskap av en märkligt tecknad tumlare med ljust huvud 15-20 minuter under en båttur söder om Läsö. Det hör inte till vanligheterna, men ovan syns en liknande tecknad tumlare fotograferad 2008, även den i danska farvatten.

Se Läsötumlaren på video:
https://drive.google.com/file/d/0B57GT4MzkbsLZjRwT1h3REoyb1k/view?ts=59181bdc


Grindvalen omhändertagen av tyskar från Stralsund

2017-05-05


Valstyckargänget från Stralsund. Michael Dähne längst till vänster.                                                                       Foto: Svante Lysén

Grindvalen från Kyrkesund har idag omhändertagits av en grupp på sju tyskar under ledning av Dr. Michael Dähne från Deutches Meeresmuseum i Stralsund. Valen, som var en hanne på 5,28 meter, bogserades till Vallhamn för styckning och obduktion. Skelettet frilades och prover togs både för svenska och tyska forskare.
Kroppen såg lite mager ut på utsidan, men späcktjockleken var rätt normal och magen tycktes halvfull med fiskben. Magsäcken desikerades inte noggrannt på plats, utan kommer att öppnas i Stralsund där även en veterinär kommer att analysera de olika kroppsdelarna noggrannare.

Läs mera:
http://lokaltidningensto.se/nyheter/tjornval-tar-plats-pa-tyskt-museum/

Se video:
https://www.dropbox.com/sh/zhj58ze8sof9vwg/AABBww4nktEhhA5vM3qs-J7ga?dl=0


Grindvalen funnen död

2017-05-01


Foto: Hans-Erik Hermansson

Den strandade grindvalen som drogs loss från Sunna Strand söder om Kyrkesund i torsdags hittades död under måndag eftermiddag den första maj av öringfiskaren Hans-Erik Hermansson. Den hade åter strandat, denna gång på Sunna Holme en knapp kilometer från Sunna strand. Förmodligen var den sjuk eller åldrig och valt att invänta döden genom strandning istället för att drunkna.

Läs mera:
http://lokaltidningensto.se/nyheter/grindvalen-har-hittats-dod/
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/d%C3%B6d-val-hittad-vid-tj%C3%B6rn-1.4259052


Strandad grindval räddades

2017-04-25

Foto: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

En sju meter lång grindval upptäcktes på förmiddagen strandad, men vid liv på Sunna strand vid Kyrkesund längs västra Tjörn. Räddningstjänsten i södra Bohuslän fick den flott, men nästan direkt simmade den in i det grunda igen. Andra försöket gick bättre och efter det försvann valen utåt havet. Valen såg ut att vara mager och var förmodligen i dålig kondition.

Läs mera och se video:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/strandad-val-pa-tjorn
http://lokaltidningensto.se/nyheter/strandad-val-loss-efter-tva-forsok/
http://lokaltidningensto.se/nyheter/valexperten-inte-speciellt-vanligt/
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/s%C3%A5-r%C3%A4ddades-strandade-valen-p%C3%A5-tj%C3%B6rn-1.4251009

http://www.gp.se/nyheter/sverige/strandad-val-b%C3%A4rgades-av-r%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten-1.4251226


Tumlaren kvar i Nordre älv

2017-03-29

Anders Hansson meddelar att tumlaren finns kvar på samma ställe ca en mil uppströms Nordre älv.


Tumlare en mil uppströms Nordre älv

2017-03-26

Anders Hansson meddelar att en tumlare synts simma under lördagsmorgonen i höjd med järnvägsbron utanför Ytterby, ca en mil uppströms mynningen i havet. Ungefär samma tid dagen därpå, söndagen den 26 mars, observerades den åter i samma område i sötvatten.


Död tumlare längs Skrea strand

2017-03-15


Foto: Diana Berlánsky

Under en hundpromenad i morse uptäckte Diana Berlánsky och hennes sambo Michel Ryynänen en död och ilandspolad tumlare längs Skrea strand utanför Falkenberg. Den var ca en meter lång och därför inte helt vuxen.

Läs mera:
http://www.hn.se/nyheter/falkenberg/jag-trodde-f%C3%B6rst-det-var-en-delfinunge-1.4196693


Sadeldelfin i Göteborgs norra skärgård

2017-01-14


Foto: Niklas Stråhlén

Sadeldelfinen fortsätter att leva livet med bra flyt. Carina Hall på Kustbevakningen meddelar att den syntes i Öckerö hamn i torsdags 12 januari. Idag observerades den från färjan mellan Hönö och Lilla Varholmen som den följde med största intresse.

Läs mera och se video:
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ensam-delfin-siktad-p%C3%A5-nytt-i-g%C3%B6teborg-1.4116847

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-halsar-delfinen-pa-magnus


Delfin i Göta älv mitt i Göteborg

2017-01-07

Under en stor del av lördagen observerades en delfin i Göta älv mitt i Göteborgs hamn i höjd med Järntorget. Eventuellt kan det röra sig om samma sadeldelfin som under flera månader observerats på olika platser mellan Öresund och Käringön (se tidigare inägg i Valar.se).

Läs mera:
http://www.gp.se/nyheter/sensationen-sanningen-om-delfinen-mitt-i-g%C3%B6teborg-1.4103858


Död Vitnosdelfin vid Mollösund

2016-12-28

I högvatten och tilltagande vind (stormen Urd) spolades på annandag jul en död vitnosdelfin upp på klipporna vid Mollösund.

 Foto: Erika Olofsson


Sadeldelfin vid Grötö utanför Göteborg

2016-12-08

Malte Roggentin från Grötö i Göteborgs norra skärgård siktade en lekfull sadeldelfin som simmade runt en boj nedanför huset under 10-20 min.


Foto: Malte Roggentin


Mera delfin runt Käringön

2016-11-30

Se och hör P4 Västs inslag om sadeldelfinen vid Käringön:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6575701&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Sadeldelfinen följer Göran Grundéns båt igen

2016-11-25

Två veckor efter att Göran Grundén från Käringön fick sällskap av en sadeldelfin när han fiskade hummer var det dags igen idag, då förmodligen samma individ dök upp alldeles intill båten vid Måseskär. Sadeldelfinen följde efter och lekte runt båten på ett liknande sätt som förra gången och följde med inomskärs ända in i Käringöns hamn.
(Den vände alldeles utanför Pettersons Krog, fast menyn där även borde attrahera en sadeldelfin. Förmodligen var den mätt.)


Sadeldelfin utanför Käringön

2016-11-11

Liksom gårdagens rapport från Klädesholmen fick hummerfiskaren Göran Grundén en liknande upplevelse med en sällskapssjuk sadeldelfin i nästan en timmes tid mellan Måseskär och Fågelskär utanför Käringön. Förmodligen är det samma individ.

Se Görans video:


Sadeldelfin utanför Klädesholmen

2016-11-10

img_2652
Foto: Sören Johansson

Sören Johansson rapporterar om en ensam sadeldelfin som lekte runt båten när han fiskade hummer norr om ön Bratten väster om Klädesholmen utanför Tjörn.

Se videon hur den simmar alldeles intill båten, ibland upp och nerpå.

https://drive.google.com/file/d/0Bx4xhss5phdKMWRDM1hmRGF0QTA/view?usp=drive_web


Vikval utanför Hamburgsund

2016-10-30

I samband med hummerfiske observerade Lennart Jonsson och några andra en 7-8 meter lång vikval på 20 meters avstånd mellan Vedholmen och Änglarna väster om Hamburgsund.


Vikval utanför Heestrand

vikval-image1
Foto: Daniel och Madeleine Karlsson

Samma dag som vikvalen utanför Hamburgsund siktades, observerade Daniel och Madeleine Karlsson förmodligen samma vikval utanför Heestrand under deras hummerfiske på morgonen.


6-8 späckhuggare siktade vid Fladen

2016-10-20

Andreas Emanuelsson, som arbetar som marinbiolog, rapporterar om 6-8 späckhuggare som siktades under en bottenundersökning med fartyget Robusta vid Fladen utanför Varberg.


Trolig vikval utanför Hermanö

2016-10-16

Joakim Brinkenberg rapporterar en 7-8 meter lång vikval 700-800 meter söder om fyren Hättan utanför Hermanö. Den observerades på ca 100 meters avstånd och bröt ytan tre gånger.


Död tumlare på Marstrandsön

2016-09-26

img_3273 img_3274
Bild: Altéa Norby Björnström

Död tumlare funnen vid dambadet på södra Marstrandsön.


Späckhuggare väster om Hunnebostrand

2016-09-16

Johan Thornberg på Stena Saga som trafikerar Fredrikshamn-Oslorapporterar om en ensam späckhuggare 16 sjömil väster om Hunnebostrand.


Sadeldelfin i Göteborgs södra skärgård

2016-09-15

680
Foto: Sune Nilsson
Sune Nilsson med familj fick sällskap av en lekfull sadeldelfin under en båtfärd mellan Vrångö och Styrsö. Med all sannolikhet är det samma individ som under cirka en månad vistats i Öresund innan den började röra sig norrut, där den mellan 4 och 10 september observerades utanför Morup och Glommen norr om Falkenberg.
Flera rapportörer har hört av sig och bl.a berättat hur det uppstod ömsesidigt intresse mellan delfinen och två hundar i en båt. Traktens sälar blev också nyfikna på den ovanliga besökaren.


Eventuell knölval i Gryts skärgård igen

2016-09-10

Den sensationella observationen av knölval i Gryts skärgård utanför Valdermarsvik från i våras (se Aktuella observationer Valar.se 2016-05-06), kan ha upprepats i lördags i nästan samma område -Bondekrok, ca en halvmil norr om Flisö, där den observerades förra gången. Det var när Berit Svensson och hennes sambo under en båttur såg något stort och runt  röra sig sakta framåt strax under ytan. När de kom hem kollade de video från tidigare knölvalsobservationer och är säkra på att det var en knölval.

Alla som ser något liknande uppmanas att försöka dokumentera det hela på foto eller film.


Sadeldelfin utanför Glommen 2016-09-10

hoppande-delfin-utanfor-glommen

Bo Lindström och Fredrik Johansson fick utanför Glommen norr om Falkenberg sällskap av en sadeldelfin som gjorde ordentliga luftsprång.

Läs mera:
http://www.hn.se/nyheter/falkenberg/nytt-delfinm%C3%B6te-utanf%C3%B6r-glommen-1.3774768


Död tumlare i Havstenssund

2016-09-07

image002
Foto: Birgitta Carlsson

En död tumlare funnen vid stranden i viken Kvarnekilen i Havstenssund i norra Bohuslän.


Trolig vikval väster om Bohus-Malmön

2016-09-04

Jan Örjestål meddelar att han under en båttur såg en val strax söder om en linje mellan Hållö och Malmön med tydligt utblås och ryggfena. Av beskrivningen 3-4 meter mellan blåshål och ryggfena rör det sig troligtvis om en vikval.


Sadeldelfin utanför Morups Tånge 2016-09-04

dsc097451 dsc097521

Foto: Patrik Jigsved

Patrik Jigsved som haft närkontakt med en sadeldelfin rapporterar:

Den 4 september såg jag och en vän en delfin (Delphinus delphis) som under hela eftermiddagen höll sig intill Morups banks västmärke. När vi kom nära med vår båt, simmade delfinen till oss och sedan runt oss i flera varv. Det upprepades några gånger. Därefter tillbaka till ”sitt” västmärke. När en annan båt körde förbi, simmade den med hög fart och några hopp och försökte genskjuta båten, men de på båten såg inte delfinen som ville leka med deras båt, så de körde förbi och delfinen återvände till västmärket igen. Intressant att se!


Vikvalen i Ystad sänks idag och blir forskningsobjekt

2016-08-31

riktigval-600x301

Vikvalen i Ystad sänks några sjömil utanför Ystads kust och blir ett objekt för unik forskning.

Att säkra ett valkadaver och sedan forsla ut det på öppet vatten är i sig ingen lätt uppgift. Valen är i ett stadium av förruttnelse och valens storlek innebär en stor utmaning att handskas med. Även själva sänkningen är ett komplicerat arbete. Sänkningen av valen sker onsdag 31 augusti 3,5 sjömil utanför Ystads kust i anslutning till ett skeppsvrak.

Se film och läs mera:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vikvalen-ska-sankas-pa-imorgon
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6507360
http://www.blt.se/sverige-varlden/dod-val-sanks-utanfor-skane-2/
http://www.nsk.se/2016/08/31/nu-ska-vikvalen-tillbaka-till-havets-djup/
http://www.skd.se/2016/08/31/nu-ska-vikvalen-tillbaka-till-havets-djup/
http://www.nyteknik.se/innovation/dod-val-sanks-i-forskningssyfte-6780655


Sadeldelfin mellan Hallands Väderö och Torekov

2016-08-20

DSC_0387
Foto: Nils Möller

Nils Möller på Väderötrafiken som kör turbåten mellan Torekov och Hallands Väderö rapporterar en lekande sadeldelfin som befann sig i sundet mellan 15:00-16:00 på eftermiddagen. Eventuellt kan det vara samma individ syntes i Öresund under drygt en vecka i början av augusti


Nio meter lång vikval påträffad död 12 sjömil söder om Ystad

2016-08-17


Foto Patrik Juhlin

En nio meter lång vikval påträffades flytande död 12 sjömil söder om Ystad av fiskaren Björn Ulups. Han kontaktade dykaren Patrik Juhlin som med sitt team höll på att dyka efter vrakdelar i närheten. De fann valen och bogserade in den i Ystads hamn. Prover har tagits och förmodligen kommer valen att sänkas i havet, där forskare kommer att följa nedbrytningen. Det har gjorts tidigare i saltvatten runt om i världen, men det här är första gången det sker i ett bräckt innanhav.

Läs mera:
http://www.ystadsallehanda.se/ystad/ovanligt-valfynd-utanfor-ystads-kust/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ovanlig-val-hittades-dod-utanfor-ystads-kust

http://www.expressen.se/tv/nyheter/kvp/nio-meter-lang-val-slapades-till-ystad-hamn/

http://www.sydsvenskan.se/2016-08-17/nio-meter-lang-val-hittad-utanfor-ystad-bogserades-i-hamn-av-dykare


Sadeldelfin i Öresund

2016-08-10

Sadeldelfinen som observerades 2 augusti utanför Ven har under senaste veckan synts på flera platser runt Helsingör och Helsingborg.

Läs mera:
http://www.hd.se/sok?q=sadeldelfin


Sadeldelfin utanför Ven

2016-08-02

image1
Foto: Niklas Sparrenbom

Niklas och Charlotte Sparrenbom hade vid 10-tiden under en segling norrut mot Helsingör sällskap av en sadeldelfin i ca 10 minuter.


Ev. kaskelot innanför Marstrand

2016-06-30

Vid middagstid torsdag 30/6 observerade Ann och Niklas Rosman  ett flertal  ca. 2-3 meter höga, sneda blås från sin båt på ett avstånd av ca 200 meter utanför skären Skäddorna mellan Klåveröns ostsida och Långö. Den stora valen hade kurs åt sydväst, eventuellt ut mot öppna havet. Troligtvis kan det röra sig om den kaskelot som senast syntes i Askimsfjorden 13 juni (se nedan). Kaskelot är enda stora val som inte blåser rakt upp utan snett framåt.


Trolig kaskelot i Kosterfjorden

2016-06-25

Med fin utsikt över Kosterfjorden från en uteterass i Ekenäs på Sydkoster under midsommardagen 25 juni observerade Anders Johansson och Anna-Karin Sundqvist, samt några andra, en stor val på ett avstånd mellan 4-500 meter. Utblåset var plymliknande rakt upp och ca 2 meter högt. Den såg ut att jaga något. Den visade ömsom ryggen utan att någon fena syntes, ömsom huvudet som då och då stack upp och var påfallande runt.
Med all sannorlikhet kan det vara en kaskelot trots att kaskelotens utblås är snett framåt och inte rakt upp. I vissa vinklar är det dock inte lika lätt att uppfatta den sneda vinkeln.
Frågan är om det är samma individ som  syntes 12/6 i Askimsviken utanför Göteborg, inte minst med tanke på den kommande observationen av trolig kaskelot från Marstrand 30 juni här ovan. I sådana fall har den summit fram och tillbaka längs bohuskusten under senaste veckorna. Det kan även vara en helt annan individ. Eller art. Kanske en stor bardval, men deras profil när de sticker huvudet över vattnet är mycket mera spetsig och triangelformad. Valskådning kan stundom vara rätt osäkert.


Ensam späckhuggare utanför Måseskär

2016-06-16

Kristina och Bengt Karlsson observerade en trolig späckhuggarhona 5 sjömil söder om Måseskär.


Brugd samtidigt som kaskelot i Askimsfjorden söder om Göteborg

2016-06-12

Samtidigt som kaskeloten observerades av ett flertal personer i Askimsfjorden, filmade Mikael Skogsberg en annan ryggfena mellan Donsö och Näset kl. 8.00 på morgonen söndagen 12 juni. Av allt att döma rör det sig om en brugd. Världens största tandval och en av världens största hajarter samtidigt i samma område är rätt sensationellt. Det var ju också i Askimsfjorden som Malmska valen (blåvalen) som finns på Naturhistoriska museet strandade för 150 år sedan.

Se filmen:
Film brugd
Foto: Mikael Skogsberg


Kaskelot i Göteborgs södra skärgård 12/6

image1
Foto: Anders Söderberg

20160612_101029
Foto: Henrik Sjölin

20160612_134324-1
Foto: Lena Svala

IMG_7229.MOV
Film: Marcus Davidsson och Kristian Persson

Video
Film: Pernilla Kåreberg

https://drive.google.com/file/d/0Bw3VcYfngwkcaF9pYlNMdi1xbjQ/view?usp=drive_web
Film: Björn Larsson

En kaskelot har observerats av ett flertal personer i ett område mellan Särö, Vrångö, Donsö och Askimsviken under lördag 11 juni och söndag 12 juni. Förmodligen är det samma kaskelot som observerats i Öresund den 10 maj och norr om Fyn i Danmark 30 maj, och där den sågs sydost om Samsö så sent som 7 juni.
Det är en unik händelse. Senaste kaskeloten längs svenska västkusten var i december 1988 då en död individ påträffades utanför Träslövsläge i Halland vars skelettmontage finns att beskåda på Naturhistoriska museet i Göteborg. Det var också i samma område, (Askimsviken), där museets berömda blåval strandade för 150 år sedan.

Läs mera:
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/adam-var-ute-p%C3%A5-b%C3%A5ttur-d%C3%A5-d%C3%B6k-en-val-upp-1.2619061

http://norrahalland.se/kaskelott-utanfor-kungsbacka

http://www.gp.se/nyheter/sverige/unikt-valbes%C3%B6k-p%C3%A5-v%C3%A4stkusten-1.2691997

Senaste rapporten om kaskeloten är från måndag kväll 13.6 söder om Donsö.


Kaskelot norr om Fyn, Danmark

2016-06-05

En kaskelot observerades den 30 maj vid ett flertal tillfällen i Vejle Fjord nordväst om danska ön Fyn. I fredags den 4 juni dök den upp vid mynningen av Odense Fjord. Se http://hvaler.dk/nyheder.html. Förmodligen är det samma individ som observerades i Öresund den 5 maj i år.


Åter igen späckhuggare utanför Måseskär

2016-05-21

IMG_3114IMG_0414IMG_0403 IMG_0396
Foto: Bernt Larsson

Bernt Larsson som arrangerar fisketurer meddelar att 5 späckhuggare siktades på lördagen nära båten 3,6 sjömil väster om Måseskär. På en av bilderna syns samma skada på ryggfenan som en av hannarna hade i förra årets späckhuggarflock längs bohuskusten. (Se 27 augusti 2015). Förmodligen är det även samma flock som siktades i början av maj i år. (Se 4 maj 2016)


29 kaskelotter strandade hittills i år längs Nordsjön

2016-05-19

Val

Tjugonio kaskelotter har hittills strandat i år på olika platser i södra Nordsjön, de flesta på Tysklands och Englands nordsjökuster. Magarna på många var fyllda med stora mängder plast.

Läs mera:
https://savethebaltic.wordpress.com/2016/05/19/kaskeloter-hittades-dod-i-tyskland-magar-full-av-plast-och-bildelar/
http://uk.whales.org/news/2016/03/results-of-sperm-whale-strandings-in-germany-released


Knölval mellan Anholt och svenska kusten 2016-05-19

Klas Karlsson, överstyrman på ett mindre tankfartyg, meddelar att han idag observerade en knölval vid Röde banke mellan Anholt och Halmstad.


Selfie och Delfie på väg norrut

2016-05-12

Öresvinen Selfie och Delfie, som förra sommaren vistades längs svenska ostkusten och i vinter längs nordtyska kusten runt Puttgarten och Flensburg, har sedan några veckor så smått börjat röra sig norrut längs Danmark. Igår siktades de i Nyborgsfjorden strax söder om östra fästet av Stora Bältsbron.


Kaskelot i Öresund

2016-05-10

En kaskelot observerades idag utanför Hornbaek på danska sidan av norra Öresund.


Knölval i Gryts skärgård, Östersjön

2016-05-06

Under en fisketur efter havsöring under kvällen den 6 maj upptäckte Peter Jacobsson med familj en knölval strax söder om Flisö i Gryts skärgård ca en mil öster om Valdermarsvik. Valen sam omkring i omgivningen, bl.a in i en vik där djupet bara var 7-10 meter. Eventuellt kan det ha varit två valar -hona med kalv, men de sågs aldrig samtidigt. Peter med familj följde valen mellan 30-45 minuter.

val
Se filmen:
https://drive.google.com/file/d/0B0IULlBUIpfVbEFVZE1pSEtabDg/view?usp=drive_web

Läs mera:
http://www.vt.se/nyheter/valdemarsvik/unik-val-filmad-i-gryt-om4131353.aspx
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/knolval-har-dykt-upp-i-ostersjon


Späckhuggare utanför Måseskär

2016-05-04

En flock på 5 -6 späckhuggare observerades under onsdagen utanför Måseskär.

Läs mera:
http://www.expressen.se/gt/sag-spackhuggare–i-svenskt-vatten/


Ytterligare en strimmig delfin funnen längs hallandskusten

2016-04-18

image001
16 april      Foto: Henrik Andersson

IMG_1455
IMG_1459
18 april   Foto: Svante Lysén

Ytterligare en strimmig delfin, den fjärde i ordningen, hittades längs hallandskusten lördagen den 16 april -denna gång vid Morups Tånge norr om Falkenberg. Det mesta av överhuden var borta, men det gick fortfarande att ana det strimmiga mönstret. Två dagar senare var den betydligt mer ankommen med flera hackhål där trutar och andra fåglar kalasat på den lilla valen. Prover har tagits av ryggfena, späck, muskler, lunga och kranium som kommer att sändas till Naturhistoriska Riksmuseet.

Läs mera:
http://hn.se/nyheter/sverige/1.4893227-annu-en-strandad-delfin-i-halland
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.4891123-dod-delfin-hittad-pa-morups-tange
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/delfinfynd-forbryllar-forskare


Inga nya observationer av vitvalen

2016-04-13

Inga nya observationer av vitvalen har rapporterats efter att den passerade Björköfärjan i Göteborgs norra skärgård på kvällen den 6 april. Förmodligen är den på väg hem till Arktis upp längs norska kusten just nu.


De två strimmiga delfinerna färdigundersökta

2016-04-12

De båda strimmiga delfinerna av hankön, som i februari flöt i land söder om Göteborg, har nu undersökts färdigt. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) konstaterar att den akuta dödsorsaken har varit cirkulationskollaps. Inga virus, bakterier eller sjukdomar av betydelse har hittats.

Läs mera:
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/delfinerna-undersokta
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/strandade-delfiner-dog-av-stress-och-chock


Vitvalen passerar Göteborgs norra skärgård

2016-04-06

Vitvalen som observerades kl. 14.45 utanför Grötviks hamn, Halmstad igår, passerade idag  norrut i sundet mellan Hisingen och Björkö i Göteborgs norra skärgård kl. 18.30. Valen observerades av färjekapten Jörgen Hansson som kör Vägverkets färja mellan Hjuvik och Björkö på ungefär 70 meters avstånd. Han uppskattade farten till mellan 3 -4 knop.

Läs mer:
http://m.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4861445-vitvalen-ar-kvar-pa-vastkusten


Vitval utanför Halmstad

2016-04-05

3668224_2048_1152
Foto: PG Utterfors

En vitval observerades utanför utanför Grötviks hamn i Halmstad kl. 14:45 simmande norrut längs kusten. Se även observation utanför Öland den 9 januari 2016.

Läs mera:

http://m.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4855458-ovanlig-observation-av-vitval-utanfor-grotvik
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6404591

Fakta: Vitval (Beluga) Delphinapterus leucas:
Utseende: vit utan ryggfena. Huvud mycket rörligt jämfört med andra valar. Längd: 3,5 – 5 meter. Utbredning: Norra Ishavet, Hudson Bay, Berings hav. Ger sig ibland ut på färder söderut.

Tidigare observationer:
Under de senaste tvåhundra åren har ett drygt tiotal vitvalar observerats i snitt vart tjugonde år längs danska, svenska och finska farvatten, ibland så långt upp som till Bottenviken. I mitten av 1960-talet var det lite tätare. 1964 syntes vitval i både Gullmarsfjorden och Byfjorden utanför Uddevalla. Samma år observerades ev. samma val i Bottenviken. 1965 fastnade  två vitvalar i ett fiskenät vid danska kusten. Både 1965 och 1966 observerades vitval i Bottenviken.
Senare tids observationer är från 1987 i Isefjorden på Själland, och från 1995 i norra delen av Lilla Bält. Mellan maj och november 2012 syntes 1-2 individer på olika platser längs danska kusten.

 


Strimmig delfin funnen död i Laholmsbukten

2016-04-02

1IMG_1314Bild tagen 1 april.                                Foto: Jan-Erik Andersson

2, 20160402_162118

Bild tagen 2 april                               Foto: Nilla Joansson

Ytterligare en död strimmig delfin hittades på stranden vid Mellbystrand i Laholmsbukten den förste april. Den var då väldigt fräsch och välbehållen och fri från skador, till skillnad från dagen efter då den såg betydligt mera ankommen ut med flera sår och hackskador i huden efter trutar och annan fågel.

Läs mera:

http://hallandsposten.se/nyheter/laholm/1.4852364-dod-delfin-spolades-i-land-i-mellbystrand

http://hallandsposten.se/nyheter/laholm/1.4852364-dod-delfin-spolades-i-land-i-mellbystrand


Död delfin mellan Båstad och Hovs Hallar

2016-03-20

IMG_1290Foto: Magnus Persson

En död delfin med uppskuren rygg funnen strax väster om Kattvik mellan Båstad och Hovs Hallar i södra Laholmsbukten. Delfinen är svårbestämd, men det rör sig antagligen om en strimmig delfin eller en sadeldelfin, förmodligen den förstnämnda. Vävnadsprov har tagits för att via DNA bestämma art.


Trolig knölval 10 sjömil utanför Smögen

2016-03-17

Johan Svensson, styrman på Stena Saga som trafikerar Oslo – Fredrikshamn meddelar om att en 10 meter lång val med puckel på ryggen, ca 10 sjömil utanför Smögen blåste 3-4 gånger innan den dök och visade stjärtfenan – troligen en knölval.

Johan meddelar vidare att annan besättning observerade ett par späckhuggare utanför Strömstad för två veckor sedan.


Selfie och Delfie utanför Kiel

2016-03-16

Flasknos-delfinerna Selfie och Delfie, som förra våren, sommaren och hösten uppehöll sig utanför svenska ostkusten, är ännu kvar längs nordtyska östersjökusten. Efter ungefär två månader utanför Puttgarten och Flensburgsfjorden vid dansk-tyska gränsen, gav de sig iväg på utflykt några dagar upp längs danska kusten, innan de vände söderut igen. Sedan några dagar befinner de sig utanför Kiel.


Två strimmiga delfiner strandade på Onsalahalvön söder om Göteborg

2016-02-13

IMG_2709
IMG_2713
Foto: Anders Nilsson

Två strimmiga delfiner (Stenella coeruleoalba) sökte sig under lördagen mot land på Onsalahalvön två mil söder om Göteborg där de strandade. De fick assistans att återvända ut på djupt vatten, men var så illa däran att de avled. Delfinen på nedersta bilden levde längst. Valarna omhändertogs senare och fraktades bort av personal från Göteborgs Naturhistoriska museum. Det är förmodligen första gången sedan 1998 som strimmig delfin påträffats längs svenska kusten. Delfinerna kommer att obduceras av Naturhistoriska Riksmuseet och SVA.

Läs mera:
http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/halland/1.2992443-delfiner-strandade-i-onsala
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/delfinfynd-forbryllar-biologer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strimmig_delfin


Öresvinen utanför Flensburg

2016-02-10

Öresvinen Selfie och Delfie har varit nordtyskar de senaste två månaderna. Först i trakterna kring Puttgarten och nu senast utanför Flensburg vid dansk-tyska gränsen.


Trolig vitval utanför sydvästra Öland

2016-01-09

Robert Lager rapporterar genom Stefan Lithner att en eller möjligen två vita valar i eftermiddags simmade sakta söderut utanför den lilla yttre båthamnen i Grönhögen på sydvästra Öland, strax norr om Ottenby. Den nästan obefintliga ryggfenan med viss likhet med en “spoiler” tyder på vitval, en arktisk val, som är extremt ovanlig i våra farvatten.

Läs mera:
www.sydostran.se/karlskrona/vitval-pa-vag-till-blekinge/


Stor val utanför Helsingborg

2016-01-01

En stor val, förmodligen knölval, har iakttagits utanför Helsingborg både under nyårsafton och nyårsdagen.


Öresvinen strax söder om Puttgarten

2015-12-16

Öresvinen Selfie och Delfie har senast idag observerats utanför Heiligenhafen, Schleswig-Holstein, Tyskland en dryg mil sydväst om Puttgarten.


Öresvinen vid tyska östersjökusten via Blekinge

2015-12-09

Öresvinen Selfie och Delfie har fortsatt ytterligare söderut till Blekinge där de bl.a observerades 27 november utanför Karlshamn. Nu verkar de tvärat södra Östersjön till nordtyska kusten där de senast syntes 9 december utanför Neustadt.


Öresvinen i Kalmar hamn

2015-11-25

Nu har delfinerna Selfie och Delfie fortsatt söderut och dykt upp i Kalmar hamn. Läs mera:

http://www.barometern.se/kalmar/delfinerna-har-kommit-till-kalmar/


Öresvinen på väg söderut

2015-11-17

Nabbens Rökeri vid Timmernabben en halv mil norr om Pataholm vid Kalmar sund meddelar att öresvinen Selfi och Delfi synts till i vattnet utanför under dagen. Förhoppningsvis är de på väg söderut och hem till Atlanten.


Öresvinen kvar i samma område

2015-11-11

De två öresvinen är ännu kvar i trakten kring Loftahammar och Källvik norr om Västervik, där mängder med människor de senaste veckorna njutit av Selfi och Delfis  jakt, hopp och lek.  Följ vad som händer på Facebookgruppen:

https://www.facebook.com/groups/1619026278357091/?fref=ts


Den döda näbbvalen obducerad

2015-10-28

Den döda Sowerby`s näbbval som 22 oktober hittades längs blekingekusten har nu obducerats av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Läs obduktionsrapporten här:
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/nabbval-dog-av-svalt


Öresvinen på väg norrut igen, 2015-10-28

IMG_0147 IMG_0150 IMG_0146 IMG_0148 IMG_0149
Foto: Jonas Lundin

De två öresvin som under en längre tid varit stationära utanför Figeholm norr om Oskarshamn har förflyttat sig norrut mot västervikstrakten där de sedan en vecka observerats på olika platser. Senaste observationen från 28 oktober är från Björkö söder om Loftahammar en och halv mil norr om Västervik.

Läs mera:
http://www.vt.se/nyheter/delfiner-utanfor-handelop-8543501.aspx
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/jag-kunde-ha-klappat-delfinerna-8776337.aspx
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/delfiner-simmar-norrut-igen-8778824.aspxhttp://www.vt.se/nyheter/sa-moter-du-delfiner-8545916.aspx


Sowerby´s näbbval från Tyskland funnen död i Blekinge

2015-10-22

Mesoplodon_20151023_082108

Foto:Torsten Jepsen

Det verkar som den näbbval som i början av oktober observerades längs tyska östersjökusten nu slutat sina dagar längs blekingekusten. En 3,5 meter lång Sowerby´s näbbval hittades torsdag 22 oktober utanför Karlshamn (Joggesö) av Torsten Jepsen. Den har nu transporterats till Naturhistoriska riksmuseet och SVA för vidare undersökning och analys.


Sadeldelfin i Brofjorden

2015-10-16

IMG_2961

Video

Foto och film: Yvonne Jerrebäck

En hoppande sadeldelfin observerades under en och en halv timme utanför Rixö i Brofjorden norr om Lysekil.


Öresvinen kvar vid Figeholm

2015-10-13

Öresvin
Foto: Lennart Ericsson

De två öresvinen som synts till i Östersjön sedan försommaren har nu uppehållit sig utanför Figeholm norr om Oskarshamn i över två veckor. Senaste tiden har dragit sig mer och mer in i hamnen.

18/10 Öresvinen har synts dagligen utanför Figeholm.

Läs mera:
http://www.barometern.se/oskarshamn/delfinerna-nu-inne-vid-vasakajen/


Sowerby´s näbbval vid tyska östersjökusten

2015-10-01

Dähne_DM_2002_DIAS (1 von 1)-2
Dähne_DM_2002_DIAS (1 von 1)-9

De senaste dagarna har en sowerby´s näbbval (Mesoplodon bidens) uppehållit sig utanför Wohlenberger Wiek nära Wismar längs den nordtyska östersjökusten. Senast denna valart var dokumenterad i närområdet var 1935.


Öresvinen har dragit sig något norrut igen

2015-09-29

Öresvin 2
Foto: Peter Rosén

Öresvinen som syntes utanför Pataholm mellan Oskarshamn och Kalmar för några dagar sedan har summit norrut till Saltvik något norr om Oskarshamn där de var 27/9 och sedan vidare till Figeholm där de uppehållit sig mellan 29/9 och 4/10.

Läs mera:
http://www.barometern.se/oskarshamn/delfinerna-finns-nu-vid-saltvik/
http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/delfinfeber-i-saltvik/
http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/experten-stor-inte-delfinerna/


Öresvin utanför Pataholm mellan Kalmar och Oskarshamn

2015-09-23

Pataholm_1_Tony_Landerman
Foto: Tony Landerman

Pataholm_3_Tony_Landerman
Foto: Bertil Johansson

Sedan ett par veckor uppehåller sig ett par öresvin (flasknosdelfin) utanför Pataholm, mellan Kalmar och Oskarshamn. Enligt vissa uppgifter kan det periodvis varit uppemot 5-6 individer. De två som är fotograferade de senaste dagarna förefaller vara samma som var uppe i Grisslehamn i slutet av augusti. Delfinerna är som synes mycket aktiva, hoppar och underhåller folk som observerar dem från en närliggande brygga.

Läs mer: http://www.expressen.se/kvallsposten/har-far-de-narkontakt-med-delfiner-i-sverige/


Två öresvin utanför Grisslehamn norr om Stockholm

2015-08-31

Foto:  Maud Mattson

I Grisslehamn, strax norr om Stockholm, sågs igår två stycken flasknosdelfiner på väldigt nära håll. Det kan vara första gången delfiner ses så långt norrut i Östersjön.

Läs mera:

http://www.natursidan.se/nyheter/bilder-pa-tva-delfiner-norr-om-stockholm/
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.3135270-forskare-delfiner-overlever-inte-i-ostersjon

Gunnar Frank och Maria Herngren meddelar i samband med öresvinen utanför Grisslehamn om en händelse i Nämdöfjärden i Stockholms skärgård den 19 augusti:

”Vi hörde ett jätteplask och ”något” som andades ute på vattnet mellan Björnö och Munkholmen nordväst om Nämdöfjärden på onsdagskvällen den 19e augusti i skymningen. Det var ett väldigt plask, mycket mer än när jag (100kg) hoppar i vattnet. Vi såg inte vad som skapade det men vi såg ”gropen” i vattnet och hörde straxt därefter kraftiga andningsljud utifrån vattnet, det lät som en val vi såg på Biscayabukten för några år sedan.”

Eventuellt kan detta vara ett av öresvinen som hoppar och slår ner med ett ryggplask.

MunkholmenStockholm


Späckhuggare vid Väderöarna

2015-08-27

Foto: Niklas Stråhlén/Kustbevakningen
Foto: Niklas Stråhlén/Kustbevakningen


Foto: Foto: Angelica Johansson/Kustbevakningen

Karta späckhuggare 20150827

En flock på minst 4 späckhuggare siktades under torsdagen av personalen på Kustbevakningens båt KBV430. Valarna var nyfikna och lekte runt båten ca 10 minuter.

Läs mer,hör radioinslag och se film:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6242394

http://www.kustbevakningen.se/media/vakthavande-befal-rapporterar/spackhuggare-vid-vaderoarna/

https://www.dropbox.com/s/wg32zl6e6l8cxo6/IMG_8186_nosound.mov?dl=0
Troligtvis är det samma flock (se den avbrutna ryggfenan) som observerades 20 sjömil väster om Marstrand 22 juni i år:

Läs mera och se film:
www.aftonbladet.se/nyheter/article21002579.ab


Delfin funnen död på norra Öland

2015-08-26

 Siverth Sjöberg
Foto Siverth Sjöberg

En död delfin hittades torsdagen 20 augusti vid Bodudden på norra Öland av Siverth Sjöberg. Den var i stark föruttnelse och hade nog varit död i några veckor. Förmodligen är det inte ”Vilse” som den flasknosdelfin som var synlig i Sankt Annas skärgård och Bråviken i början av sommaren kallades i folkmun och i medier.

Den 11 augusti siktades en livs levande delfin i Sankt Annas skärgård av Maja och Linn Ödman och samma dag som ölandsdelfinen hittades siktades enligt obekräftade uppgifter en delfin utanför Arkösund.

Samtidigt som Vilse observerades nästan dagligen i början av sommaren befann ytterligare två öresvin sig utanför Kiel i norra Tyskland samt ännu en utanför Köpenhamn.

Läs mera:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21285459.ab
http://www.svtplay.se/klipp/3209656/dod-delfin-hittad-pa-oland
http://www.dn.se/nyheter/sverige/delfin-pa-oland-dog-av-svalt/
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/den-doda-delfinen-pa-oland-dog-av-svalt-11758230.aspx

http://www.nt.se/nyheter/flasknosdelfinen-synlig-igen-11677744.aspx

Läs obduktionsrapporten:
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/svalt-trolig-dodsorsak-for-delfin


Vitnosdelfin utanför Hallands Väderö

2015-07-23

Caroline von Post fick sällskap av en vitnosdelfin utanför Hallands Väderö under en segling i frisk vind mellan Anholt och Båstad. Här berättar hon:  ”Vi
länsade, gjorde kanske 6 knop och jag styrde. Plötsligt ser jag något
precis till babord om båten. Djuret var ca 2 m bort strax under
vattenytan. Jag kunde tydligt se den bakåtböjda ryggfenan och de olika
färgstråken på sidan innan den dök.”


Grindval strandad i Åbyfjorden

2015-07-19

Något är ruttet i Sotenäs kommun. Och stort.

Foto: Ellen Liwendahl

En grindval hittades död i Åbyfjorden inte långt från Nordens Ark. Eventuellt kan det vara samma grindval som var stationär utanför Kungshamn i juni, men det är osäkert.

Läs mera:
http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.4156282-havsorn-kalasade-pa-valkadaver

http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.4157726–valen-kan-ligga-dar-i-flera-ar-


Vikvalar norr om Måseskär

2015-07-12

Ulf Friberg observerade tillsammans med Lars Friberg och Mikael Gren flera vikvalar i området Käringön – Bonden -Måseskär.  Här berättar han:
”Igår den 12 juli var vi ute och vrakfiskade långt sydväst om Bonden, på väg ner mot Käringön. Där fick vi först höra ett rejält blåsljud och fick då se en stor val knappt 100m från båten som gled ner, för att sedan komma upp 2 gånger till i ganska snabb följd. Valen var runt 7-8 meter och vi var helt säkra på att det var en Vikval. Vi försökte köra efter den i samma riktning. Då fick vi se två vikvalar till kanske 200m från båten. En fantastisk upplevelse!”.

Mikael Gren berättar entusiastiskt att han även sett trolig vikval då han var i området två veckor tidigare.


Sadeldelfin utanför hallandskusten 2015-07-12

En sadeldelfin observerades av Anders Kornestedt under söndagsmorgonen ca 3 sjömil SV Galtabäcks hamn i Halland. Han berättar:

”Jag var ute och tittade på de tumlare som håller till i området
när det i anslutning till en liten grupp tumlare dyker upp
en något större delfin (knappt 2 m) som vid flera tillfällen
hoppar med hela kroppen över ytan. Sågs i kikare på som
närmast 50 m men den drog sig snabbt utåt (ifrån tumlarna).”


Öresvinet in mot Valdermarsvik

2015-07-08

Öresvinet fortsätter sin färd söderut och var under onsdagen inne och undersökte Valdermarsviken innan den lite senare simmade ut mot mynningen igen.


Öresvinet i Bråviken eventuellt på väg söderut

2015-07-02

Öresvinet verkar nu ha lämnat Bråviken och siktades torsdag 2 juli utanför Källbuktens camping i Sankt Annas skärgård.


Grindvalen har lämnat badviken i Kungshamn

2015-06-30

Grindvalen som varit i en badvik i ett antal dagar har lämnat Kungshamn. Om det beror på att den tillfrisknat, de ökade antal badande människor i det fina vädret eller något annat får vara osagt.


Vikval i Skagerack

2015-06-27

DSC_1802 DSC_1811

Foto: Tomas Borgström/c

Thomas Borgström rapporterar att han och några vänner fick sällskap av en vikval under en segling mellan Tjörn till Kristiansand i Norge 2015-06-27. Den kom upp bredvid båten varpå de hörde utblåsningsljudet och sedan dök den igen. Detta upprepades under ca 20 min.
Den höll jämn fart med dem, ca 5-6 knop, och förmodligen var den ensam. Bedömd längd ca 10 m dock var det svårt att bedöma då de aldrig såg hela valen vid något tillfälle.


Vikval utanför Hätteberget, Marstrand 2015-06-27

imageprocessor

När Marcus Lindblom och kompisen Filip Andersson var ute och fiskade utanför Hätteberget, Marstrand fick sällskap av en val. Först trodde de att det var en späckhuggare, men troligare är en ung vikval på grund av den lägre och mera bakåtriktade ryggfenan. De gamla valfångarna kallade just dessa ungdjur för ”sökare” eftersom de ofta var nyfikna på båtar.

Läs mera:
http://m.gp.se/nyheter/vastsverige/bohuslan/1.2760240-mojlig-spackhuggare-siktad-utanfor-tjorn?utm_source=gp.se&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect

http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/bohuslan/1.2760370-nu-klarnar-det-om-spackhuggaren-

Grindvalen vid Kungshamn var fortfarande kvar i samma badvik, där den simmade runt på grunt vatten så sent som lördag förmiddag. Förmodligen är den försvagad eller sjuk på något sätt. Det är viktigt att den får vara ostörd och bestämma själv vad den vill göra och inte blir stressad.


Grindvalen ut ur Fiskhamnen, men in i en annan vik

2015-06-25

BS2Q7768 IMG_6813

Foto: Patrik Eld

Efter att grindvalen irrat omkring och slutligen strandat längst in i Kungshamns fiskhamn lyckades Kustbevakningen under gårdagskvällen få valen i vattnet och leda ut den på djupt vatten utanför hamnen. Under morgontimmarna sökte den sig åter in i en vik, denna gång badviken vid Klåvholmen strax söder om Fiskhamnen, där den ännu befinner sig under förmiddagen. Kustbevakningen finns på plats för att agera, men kommer i första hand låta den vara i fred och bestämma själv vad den vill. Den andra mera välgödda grindvalen verkar ha försvunnit.

Läs mera:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tva-grindvalar-vilse-i-kungshamn/
http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.4096172-grindvalen-har-fatt-sallskap
http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.4096172-grindvalen-ar-skadad


Grindvalen utanför Kungshamn har fått sällskap

2015-06-24

Skärmavbild 2015-06-24 kl. 14.31.45Grindvalen som siktades utanför Valberget i Kungshamn söndagen den 21 juni var fortfarande kvar på samma plats fram till igår kväll, där den oupphörligen dök inom ett 50 x 50 meter stort område. Idag, onsdag, har den flyttat sig in i Fiskhamnen. Ett par hundra meter utanför  hamninloppet har ytterligare en grindval i samma storlek (ca 4 meter) dykt upp. Denna har bättre hull och två hack på bakkanten av ryggfenan.

Läs mera och kika på film:
http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.4091804-grindval-siktad-i-kungshamn
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6196778
http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/bohuslan/1.2755693-grindval-simmade-runt-i-kungshamn

Läs också rapporterna från 22 december 2014 under ”Aktuella observationer” på Valar.se då Kungshamns fiskhamn fick besök av en knölval som förvirrat sig in bland bryggorna, och om de 30 grindvalar som siktades utanför Smögen för knappt ett år sedan. (30 juli 2014)

http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.3332022-peter-dok-med-valar-utanfor-smogen
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/forst-delfiner-och-nu-valar