2016-01-09


Robert Lager rapporterar genom Stefan Lithner att en eller möjligen två vita valar i eftermiddags simmade sakta söderut utanför den lilla yttre båthamnen i Grönhögen på sydvästra Öland, strax norr om Ottenby. Den nästan obefintliga ryggfenan med viss likhet med en “spoiler” tyder på vitval, en arktisk val, som är extremt ovanlig i våra farvatten.

Läs mera:
www.sydostran.se/karlskrona/vitval-pa-vag-till-blekinge/