Provtagning av tumlare och andra småvalar

Varför tar man prover?

Tumlaren är den val som mest förekommer i svenska vatten. Den är fridlyst. Tumlaren liksom andra småvalar som påträffas tillhör Statens Vilt enligt § 33 i jaktvårdslagstiftningen och ska rapporteras enligt § 36. De vanligaste arterna i Sverige, förutom tumlaren, är vitsiding och vitnosdelfin.

De prover som samlas in används bland annat i studier av miljögifter, reproduktion, födoval, tillväxt och i populationsstudier. Insända späck- och muskelprover används till exempel i miljögiftsanalyser, ryggfenan försäkrar att en individ inte rapporteras vid flera tillfällen och med hjälp av tänder kan man fastställa valens ålder.

0203_01
Tumlare
Foto: Anders Nilsson

 

Så här gör du:

För att proverna ska vara användbara är det mycket viktigt att fynduppgifterna i rapporten nedan ifylls noggrant.

Artbestämning se ”Vilken val är det

Skär av de översta fem centimetrarna av ryggfenan. Skär loss några tänder ur underkäken alternativt en underkäkshalva.

Skär ut en bit späck/muskel ca 10×10 cm. Slå in proverna i aluminiumfolie och lägg i plastpåse.
Bifoga gärna bilder på fyndet. Maila digitala bilder eller skicka tillsammans med provet.

Om valen är upphittad på västkusten (Norr om Falsterbo) skickas proverna tillsammans med fyndrapport till Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Övriga prover skickas till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Se adresser nedan.

Tumlare från Östersjön sändes in hela, tillsammans med en fyndrapport till Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm. Kontakta museet eller närmaste polisstation.

Kontakta
Anna Roos, Naturhistoriska Riksmuseet
tel: 08-519 542 23
anna.roos@nrm.se

Adresser:

Naturhistoriska Riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Tel. 08 – 666 40 00
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Box 7283
402 35 Göteborg
076-94 33 220
Svante Lysén
natura@svantelysen.se

Ladda hem rapporten och skriv ut