2016-04-05


3668224_2048_1152
Foto: PG Utterfors

En vitval observerades utanför utanför Grötviks hamn i Halmstad kl. 14:45 simmande norrut längs kusten. Se även observation utanför Öland den 9 januari 2016.

Läs mera:

http://m.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4855458-ovanlig-observation-av-vitval-utanfor-grotvik
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6404591

Fakta: Vitval (Beluga) Delphinapterus leucas:
Utseende: vit utan ryggfena. Huvud mycket rörligt jämfört med andra valar. Längd: 3,5 – 5 meter. Utbredning: Norra Ishavet, Hudson Bay, Berings hav. Ger sig ibland ut på färder söderut.

Tidigare observationer:
Under de senaste tvåhundra åren har ett drygt tiotal vitvalar observerats i snitt vart tjugonde år längs danska, svenska och finska farvatten, ibland så långt upp som till Bottenviken. I mitten av 1960-talet var det lite tätare. 1964 syntes vitval i både Gullmarsfjorden och Byfjorden utanför Uddevalla. Samma år observerades ev. samma val i Bottenviken. 1965 fastnade  två vitvalar i ett fiskenät vid danska kusten. Både 1965 och 1966 observerades vitval i Bottenviken.
Senare tids observationer är från 1987 i Isefjorden på Själland, och från 1995 i norra delen av Lilla Bält. Mellan maj och november 2012 syntes 1-2 individer på olika platser längs danska kusten.