2016-03-20


IMG_1290Foto: Magnus Persson

En död delfin med uppskuren rygg funnen strax väster om Kattvik mellan Båstad och Hovs Hallar i södra Laholmsbukten. Delfinen är svårbestämd, men det rör sig antagligen om en strimmig delfin eller en sadeldelfin, förmodligen den förstnämnda. Vävnadsprov har tagits för att via DNA bestämma art.