2016-03-17


Johan Svensson, styrman på Stena Saga som trafikerar Oslo – Fredrikshamn meddelar om att en 10 meter lång val med puckel på ryggen, ca 10 sjömil utanför Smögen blåste 3-4 gånger innan den dök och visade stjärtfenan – troligen en knölval.

Johan meddelar vidare att annan besättning observerade ett par späckhuggare utanför Strömstad för två veckor sedan.