2016-03-16


Flasknos-delfinerna Selfie och Delfie, som förra våren, sommaren och hösten uppehöll sig utanför svenska ostkusten, är ännu kvar längs nordtyska östersjökusten. Efter ungefär två månader utanför Puttgarten och Flensburgsfjorden vid dansk-tyska gränsen, gav de sig iväg på utflykt några dagar upp längs danska kusten, innan de vände söderut igen. Sedan några dagar befinner de sig utanför Kiel.