2016-02-10


Öresvinen Selfie och Delfie har varit nordtyskar de senaste två månaderna. Först i trakterna kring Puttgarten och nu senast utanför Flensburg vid dansk-tyska gränsen.