2016-01-01


En stor val, förmodligen knölval, har iakttagits utanför Helsingborg både under nyårsafton och nyårsdagen.