2015-10-28


Den döda Sowerby`s näbbval som 22 oktober hittades längs blekingekusten har nu obducerats av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Läs obduktionsrapporten här:
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/nabbval-dog-av-svalt