2015-10-22


Mesoplodon_20151023_082108

Foto:Torsten Jepsen

Det verkar som den näbbval som i början av oktober observerades längs tyska östersjökusten nu slutat sina dagar längs blekingekusten. En 3,5 meter lång Sowerby´s näbbval hittades torsdag 22 oktober utanför Karlshamn (Joggesö) av Torsten Jepsen. Den har nu transporterats till Naturhistoriska riksmuseet och SVA för vidare undersökning och analys.