2015-10-13


Öresvin
Foto: Lennart Ericsson

De två öresvinen som synts till i Östersjön sedan försommaren har nu uppehållit sig utanför Figeholm norr om Oskarshamn i över två veckor. Senaste tiden har dragit sig mer och mer in i hamnen.

18/10 Öresvinen har synts dagligen utanför Figeholm.

Läs mera:
http://www.barometern.se/oskarshamn/delfinerna-nu-inne-vid-vasakajen/