2015-07-23


Caroline von Post fick sällskap av en vitnosdelfin utanför Hallands Väderö under en segling i frisk vind mellan Anholt och Båstad. Här berättar hon:  ”Vi
länsade, gjorde kanske 6 knop och jag styrde. Plötsligt ser jag något
precis till babord om båten. Djuret var ca 2 m bort strax under
vattenytan. Jag kunde tydligt se den bakåtböjda ryggfenan och de olika
färgstråken på sidan innan den dök.”