2015-07-12


En sadeldelfin observerades av Anders Kornestedt under söndagsmorgonen ca 3 sjömil SV Galtabäcks hamn i Halland. Han berättar:

”Jag var ute och tittade på de tumlare som håller till i området
när det i anslutning till en liten grupp tumlare dyker upp
en något större delfin (knappt 2 m) som vid flera tillfällen
hoppar med hela kroppen över ytan. Sågs i kikare på som
närmast 50 m men den drog sig snabbt utåt (ifrån tumlarna).”