2015-06-22


Dagen efter söndagens späckhuggarvisit 7 sjömil utanför Hätteberget fick Håkan Hörnberg och Kjell, Isak och Rolf Abrahamsson besök av åtta stycken späckhuggare under en båtfärd mellan Marstrand och Skagen 20 sjömil från kusten.

Läs mera och se Håkan Hörnbergs fantastiska film på:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21002579.ab

Troligtvis är den senaste månadens späckhuggarobservationer på mellan tre och åtta valar individer från samma flock som tillfälligt delat sig. Det kan även vara flera olika flockar.