2014-09-06


Ungefär 100 meter ost om ön Trälen, söder om Vedhall, hittades en död Grindval utav Mattias Rahm. Valen låg och upp och ned på ganska grunt vatten.