2014-05-19


En flock på 4-5 späckhuggare har siktats utanför Bohusläns kust. Läs mer här!

Om du vill läsa mer om valobservationer i Sverige, kolla in här.