2014-05-10


Stefan Borell från Kustbevakningen såg mellan 3-4 tumlare mellan Sverige och Norge i Säcken norr om Strömstad. Det var stiljte och de observerade tumlarna till och från i ca 4-5 minuter ungefär 500 meter från deras båt.