2014-02-23


Den 18 Maj är det den Internationella dagen för Östersjöns Tumlare. I år är det 12 året i rad som denna dag firas. Denna dag introducerades år 2002 av ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas) och UNEP (United Nations Environmental Programme) för att öka allmänhetens kännedom och kunskap om tumlarpopulationen i Östersjön, som hotas av utrotning.

Mer info kommer om aktiviteter för denna dag.Under tiden kan man hitta mer info på
ASCOBANS hemsida och eventets facebooksida.