2013-11-20


Hans Odéen hittade ett kadaver av en tumlare utanför Södra Näs i Varberg, närmare bestämt vid stenpassagen ut mot Rödskär.

Foto: Hans Odéen
Foto: Hans Odéen