2013-04-14


Valar.se kommer medverka på SAMBAH stakeholder workshop som hålls på Stadsmuseet i Göteborg den 15 april. Titeln för workshopen är: ”How can the fishing, shipping and offshore construction industries and politics help to protect the Baltic Sea harbour porpoise?”

Meningen med workshopen är att diskutera hur man ska använda sig av de framtida resultaten från SAMBAH- projektet. Läs mer om SAMBAH- projektet här.

Följ oss direkt från workshopen på twitter (@VALARpunktSE)!!