2012-10-24


Den 24 oktober, i Brighton, Storbritannien, beslutades det om en plan för bevarandet av tumlare i Kattegatt och Bälthavet, det vill säga sunden mellan Östersjön och Kattegatt. Planen togs fram av de länder som skrivit under ASCOBANS-avtalet.

Ascobans-avtalet om skydd av småvalar i Östersjön, Nordostatlanten, Irländska sjön och Nordsjön går under FN-konventionen om skydd av flyttande arter (Bonnkonventionen, UNEP/CMS). Avtalet har signerats av de flesta länder i området.

Läs mer här!

Läs också om åtgärdsprogrammet för tumlaren 2008-2013.