2012-10-03


Idag 3 oktober medan vi studerade tumlare c:a 100 meter ut från stranden på norra sidan av Kullabergs spets (Skåne), upptäckte Yei-Hsuan Huang, biol.stud (Fil Mag) från Taiwan ett betydligt större djur på väg åt NO eller NNO. Djuren var allra minst 4 tumlarlängder, troligen åtsk större (6 – 8 meter). Ryggfenan var åtskilligt längre, mera rättuppstående än hos tumlarna. Rörelserna under transporten var lugna och sävliga som hos ett betydligt större djur än delfiner, men sågs dyka på ett sätt som mycket påminner om delfinernas. Vi såg inte huvudet, men djuret var åtskilligt bredare över lungorna än över nacken. Vi har inte artbestämt detta djur, men håller för mest troligt att det var en vikval.

/Stefan Lithner