2012-09-06


Håkan Vårberg tror sig ha sett en val utanför Luleå. Läs mer på SvD och Norrbottens-kuriren.

Rapportera in fler valobservationer till:

Göteborgs Naturhistoriska Museum, Box 7283, 402 35 Göteborg

Tel (växel): 031-775 24 01

eller direkt till Anders Nilsson på 0704-81 67 64 eller anders.nilsson@gnm.se