2012-06-27


Anna-Lisa Wrange hittade en kota från en tumlare utanför Strömstad.

Foto: Anna-Lisa Wrange