2012-06-06


Gun-Louise Hermansson såg 2 valar och hörde deras utandningsljud i farvattnen mellan Strandön och Orust.