2012-05-20


Enstaka tumlare sågs i Kosterfjorden, nära fyren Svangen samt en bit söderut neråt Väderöarna av Kustbevakningens fartyg 307.