2012-05-09


Under patrull med Kustbevakningens fartyg 307 såg Christina Cardell totalt 9 tumlare mellan Svangen och Vattenholmen (Strömstad kommun). Tumlarna var i grupp om 2, 4 och 3 stycken.
Läs mer om tumlaren: www.valar.se/index.php?page=tumlare-och-bifangst

Illustration: Håkan Jernehov