2010-01-28


Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har med hjälp av DNA-analyser kommit fram till att ett valben som trålades upp utanför Ystad har tillhört en Gråval. Gråvalarna utrotades från Atlanten på 1600-talet och detta tillsammans med det faktum att man bara gjort ca femton fynd av gråvalsben i Atlanten gör benet från Östersjön mycket intressant. Eftersom gråvalarna försvann på 1600-talet är benet därför minst 300 år gammalt.