2009-07-06


Mats Gryte rapporterar att han sett en 10 m lång val med en liten ryggfena och vit undersida cirka 10 sjömil väst om Skärhamn. Valen hade en mindre individ, som kan ha varit en unge, i släptåg. Förhoppningsvis kan vi uppdatera denna rapport med bilder om några veckor.