2009-06-30


En grupp med 8-10 st förmodade delfiner har siktats vid Bonden-Mittskär ner mot Hättefyren ca 5 km väst om Grundsund i Lysekil kommun. Uppgiftslämnaren meddelar att individerna hoppade ur vattnet samt att de hade en mörk rygg med ljus undersida. Â