2009-06-01


Vid ett vägbygge söder om Skee har man hittat ett 10 000 år gammalt valskelett. Fyndet av ett nästan intakt valskelett 72 meter över havsytan i norra Bohuslän är intressant ur flera aspekter. DNA som extraheras ur valbenen kan bidra med viktiga data för att räkna ut hur många valar det fanns innan människan började jaga dem. Valen kan i sig ha varit en så kallad Swedenborgs rätval, en art som man inte är riktigt säker på om den funnits eller ej eftersom den i så fall utrotades för mer än 200 år sedan. Fyndet belyser också att strandlinjen är ett relativt begrepp och att förändringar i havsytan inte är något man ska förvånas över utan snarare något att räkna med.

Valkotan på bilderna nedan är 120 cm lång.

För mer information kontakta Thomas Dahlgren:
thomas.dahlgren@zool.gu.se
mobil: 0703662042

Foto: Adrian Glover, Thomas Dahlgren

Länkar till nyheten i andra media:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forntida-val-hittad-i-bohuslan-1.880769
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=498425
http://bohuslaningen.se/nyheter/tanum/1.483281