2009-04-13


En val som var 7-9 m lång observerad av fritidsfiskare vid Lindholmen i Gullmarn. Valen, som troligtvis är en vikval, observerades även av en annan fiskare på samma plats och dag.